• Verdunning V 101
  • Verdunning V 101

  Art.nr. 097801

  V 101

  Reinigings- en verdunningsmiddel

  Variant
  0978 | V 101
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ca. 0,87 g/cm³
  Vlampunt ca. 48 °C

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Universeel oplosmiddel voor het verdunnen en reinigen van niet-gereageerde reactieve harsen

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Goede reinigingswerking
  • Goede verdunningswerking
  • Opslag / Houdbaarheid
   • onbeperkt houdbaar
   • Onbeperkt

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de toepassing

  • Algemene instructies
   • Tijdens de verwerking en droging voor een goede ventilatie zorgen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

  Gereedschap, accessoires en PBM's