• Houtbeschermingscrème
  • Houtbeschermingscrème

  Art.nr. 271420

  Houtbeschermingscrème kleurloos

  Crème-houtbeschermingsmiddel voor naaldhout

  Kleur: kleurloos | 2714
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) Ca. 0,88 g/cm³
  Vlampunt Ca. 61 °C
  Geur oplosmiddelachtig, na droging reukloos
  Glansgraad zijdemat

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • Hout in buitentoepassingen
  • Hout zonder bodemcontact
  • Niet vormvaste houten onderdelen (alleen als grondlaag): bv. schuttingen, vakwerk, carports, houten beschoeiingen
  • Houten onderdelen met beperkte dimensiestabiliteit (alleen als grondlaag): bv. vouwluiken, geprofileerde planken, tuinhuisjes
  • Maathoudende houten bouwdelen (alleen als grondering): bijv. ramen en deuren
  • Voorbehandeling onder transparante en dekkende verflagen

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Beschermt het hout tegen vocht
  • Impregnerende werking: houtverzadiging tegen vocht
  • Duurzamer gronderingsresultaat: zwel- en krimpgedrag van het hout wordt geminimaliseerd
  • In combinatie met lazuren: gelijkmatiger lazuurpatroon
  • Vermindering van donkere houtverkleuringen
  • Eén enkele laag volstaat
  • Crèmevorm: geen roeren nodig en kan zonder druipen boven het hoofd worden verwerkt.
  • Dringt diep in
  • Loopt zelf uit
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte max. 18%

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • kwasten/rollen
   • Kwasten of rollen.

    In houtvezelrichting aanbrengen.

    Controleer het oppervlak na ongeveer 30 minuten op overtollig materiaal en strijk het glad indien nodig.

    Na droging, indien nodig, een 2e laag aanbrengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 12 uur
   • Op een testvlak de compatibiliteit, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Bij het overschilderen met andere verfmaterialen verdient het de aanbeveling de hechting met de verflaag te testen.

    Ook voor andere houtsoorten wordt aangeraden vooraf een proef op te zetten.

    Houtbeschermingscrème kleurloos kan worden gebruikt als eindlaag voor oppervlakken buitenshuis die niet rechtstreeks aan weersinvloeden zijn blootgesteld, zoals dakranden, enz.

    Bij inhoudstofrijke houtsoorten zoals bijv. eiken, red cedar, afzelia, redwood enz. kan door neerslag uitloging van in water oplosbare stoffen ontstaan. Dit kan tot verkleuringen op licht metselwerk of stucwerk leiden.

    Kopshout aan de onderkant voorzien van een waterhol.

    De kopse kanten en de zaag kanten afdichten met twee lagen kophout afdichting

   • Drogen

    ca. 12 uur bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid

    Bij lage temperaturen, weinig ventilatie en hoge luchtvochtigheid gaat het drogen langzamer.

    Afhankelijk van de houtsoort bijv. lariks kan de droging vertragen.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Borstel met natuurlijke haren, blokkwast, velours roller

   • Gereedschap direct na gebruik met Gereedschapsreiniger reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen
    tenminste 36 maanden.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 100 ml totaal / m²
   • Ca. 100 ml/m² in één laag

   • Geschaafd of zeer dicht hout is minder zuigkrachtig en hier moet er een tweede laag worden aangebracht.

  • Algemene instructies
   • Wanneer geschaafd lariks, of andere harshoudende naaldhoutsoorten worden toegepast, kan dit vooral bij de jaarringen, noesten en harsrijk laathout lijden tot een slechtere hechting en weersbestendigheid van de beitslaag.
    Hier moet rekening worden gehouden met kortere onderhoudsintervallen. Een oplossing is verwering vooraf of het hout zeer grof schuren (P80). Bij deze houtsoorten heeft een fijn bezaagd oppervlak een beduidend langere onderhoudsinterval.

    De voorschriften inzake de verduurzaming van constructief hout in acht nemen.

    Niet gebruiken op horizontale oppervlakken zonder afwateringshellingen en zonder randradius, voorkom opgehoopt vocht.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.