Toepassingsgebied

 • voor binnen en buiten
 • voor maathoudende bouwdelen
 • voor beperkt maathoudende bouwdelen
 • voor niet maathoudende bouwdelen
 • Hout binnen en buiten
 • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
 • Beperkt maatvaste houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
 • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
 • Naald- en loofhout
 • Vochtbescherming voor snij/zaagvlakken en kopshout

Eigenschappen

 • watergedragen
 • Filmvormend
 • Waterafstotend
 • Elastisch
 • Diffusieremmend
 • Beperkt het volumetoename door vocht van het behandelde hout
 • Overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verfsystemen
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

   Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11-15%

   Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte max. 18%

  • Voorbereidingen

   Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren (*Houtbeschemingsmiddelen veilig verwerken.

   Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!).

   In het geval van niet-filmvormende producten (dunne-laag lazuren en oliën), wordt de applicatie uitgevoerd nadat deze producten volledig zijn aangebracht, omdat ze anders niet kunnen worden geabsorbeerd.

   Filmvormende producten (tussenlaaglazuren en dekkende verven), aanbrengen tussen de eerste en de tweede laag van deze producten.

   Na grondering een lichte tussenschuurbeurt voorzien.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
  • voor gebruik roeren
  • kwast
  • Materiaal goed doorroeren.

   Kwasten.

   Bij uitzondering kan herhaling van de behandeling noodzakelijk zijn.

   Na droging voor- en aflak met geschikte producten.

   Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

 • Verwerkingsinstructies
  • droogtijd overschilderbaar na 2 uur
  • Op een testvlak de compatibiliteit, hechting en kleur op de ondergrond testen.

   Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

   Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.

  • Drogen

   Overschilderbaar: na ca. 2 uur

   Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

   Bij lage temperaturen, weinig ventilatie en hoge luchtvochtigheid gaat het drogen langzamer.

  • Verdunnen

   Verwerkingsklaar

 • Gereedschap / Reiniging
  • kwast
  • Acrylharen borstel, blokkwast

  • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

   Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
  • houdbaarheid 24 maand
  • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

   Geopende verpakking zo snel mogelijk verwerken.

 • Verbruik
  • ca. 100 ml / m² per laag
  • ca. 100 ml/m² afhankelijk van de zuiging van de ondergrond

 • Algemene instructies
  • Actuele normen en richtlijnen voor het behandelen van houten bouwdelen buiten in acht nemen. (VFF merkbladen, BFS-merkblad nr. 18, VdL-richtlijnen, IFT-richtlijnen)

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.