©

Maatregelen op lange termijn

Schimmelsanering voor een duurzame bescherming tegen een nieuwe aantasting

Het wegnemen van de oorzaken die tot de schimmelvorming hebben geleid, is een basisvoorwaarde voor een succesvolle sanering. Schade aan het gebouw moet worden gerepareerd, en de bewoners moeten worden geïnformeerd over de maatregelen die zij moeten nemen om schimmelvorming in de toekomst te vermijden.

Een basisvoorwaarde voor een succesvolle sanering

Door schimmels aangetaste kleine oppervlakken tot een grootte van 0,4 m², zoals oppervlakkige aantasting (zonder schade aan het gebouw) kunnen zonder de hulp van deskundigen zelf worden gesaneerd. Het verdient wel aanbeveling om vooraf professioneel advies in te winnen. De algemene hygiënemaatregelen voor werken met biologisch actieve stoffen, die zijn vastgelegd in de technische voorschriften voor biologisch actieve stoffen: "Algemene hygiënemaatregelen: minimale vereisten" (TRBA 500), moeten worden nageleefd.

Na het werk en vóór elke pauze moeten de handen en eventueel verontreinigde delen van de huid met reinigingsmiddel en overvloedig water worden gewassen. Omwille van de verhoogde huidbelasting bij het dragen van handschoenen moeten de handen en vingers op het einde van het werk met een regenererend huidverzorgingsproduct zorgvuldig worden ingesmeerd. Eten, drinken, roken, snuiven en het gebruik van cosmetica zijn tijdens werken met biologisch actieve stoffen niet toegestaan. Na het beëindigen van de sanering moet u een douche nemen en de kleding wassen. Het is raadzaam om voor en na de sanering een laboratoriumanalyse te laten uitvoeren om de schimmel te identificeren en kwantificeren.

©

Sanering van kleine oppervlakken < 0,5m²

Door schimmels aangetaste kleine oppervlakken tot een grootte van 0,4 m², zoals oppervlakkige aantasting (zonder schade aan het gebouw) kunnen zonder de hulp van deskundigen zelf worden gesaneerd. Het verdient wel aanbeveling om vooraf professioneel advies in te winnen.

Sanering van grotere oppervlakken > 0,5 m² (enkel gekwalificeerde specialisten)

Door schimmels aangetaste oppervlakken die groter zijn dan 0,4 m² moeten door gekwalificeerde specialisten worden gesaneerd. Het is belangrijk dat naast de saneringsmaatregelen ook de bewoners bij het verwijderen van de schimmel worden beschermd tegen blootstelling aan de schimmel door middel van geschikte beschermingsmaatregelen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de gezondheidstoestand van de gebruikers.

Bovendien moet worden voorkomen dat de schimmel zich door de sanering naar andere zones verspreidt. In geval van een ernstige aantasting door schimmel moet de aangetaste zone stofdicht worden geïsoleerd (om uitbreiding van de schimmel tot een minimum te beperken). Na het plaatselijk oplossen van het schimmelprobleem moeten de fijne stofdeeltjes in de omgeving van de gesaneerde zones worden verwijderd (fijne reiniging). Na het beëindigen van de sanering moet een "vrijgavemeting" worden uitgevoerd.

Saneren en renoveren zonder constructieve gebreken / tussentijdse oplossing

De basisvoorwaarde voor een succesvolle sanering is het wegnemen van de oorzaken die tot het ontstaan van schimmels hebben geleid. Schade aan het gebouw moet worden gerepareerd, en de bewoners moeten worden geïnformeerd over de maatregelen die zij moeten nemen om schimmelvorming in de toekomst te vermijden.

Overal waar een hoge luchtvochtigheid in de ruimte de belangrijkste oorzaak voor microbiële aantasting is, biedt Color SA plus een technisch betrouwbare bescherming.

In geval van condensvorming op het oppervlak van het bouwmateriaal die een microbiële aantasting tot gevolg heeft, biedt Color SA plus van Remmers slechts een tijdelijke oplossing. Hier adviseren wij als oplossing op lange termijn de schimmelsaneringssystemen van Remmers: het schimmelsaneringspleistersysteem of het schimmelsaneringsplatensysteem.

Wanneer echter de microbiële aantasting het gevolg is van een hoge vochtpenetratie van de constructie, moeten eerst de oorzaken van de vochtpenetratie worden bepaald, en moeten de bijbehorende saneringsmaatregelen worden genomen. Daarna adviseren wij om de binnenruimte te coaten met Remmers Color SA plus.

Bij de aanwezigheid van constructieve gebreken

Constructieve gebreken kunnen leiden tot warmtebruggen of niet goed afgedichte constructies. Beide kunnen de oorzaak voor problemen met schimmels in de binnenruimte zijn. Een schimmelsanering is in die gevallen enkel mogelijk wanneer eerst de constructieve gebreken zijn opgelost.

Meer informatie

Maatregelen op lange termijn

1 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 298405

Hoogwaardige, emissiearme binnenmuurverf met microzilver als bescherming tegen schimmelaantasting