• Color SA plus
 • Color SA plus
  • Color SA plus
  • Color SA plus

  Art.nr. 298405

  Color SA plus

  Hoogwaardige, emissiearme binnenmuurverf met microzilver als bescherming tegen schimmelaantasting

  Kleur: wit | 2984
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel puur acrylaatbindmiddel
  Dichtheid (20 °C) Ca. 1,15 kg/l
  Viscositeit gebruiksklaar

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Kleur wit
  Glansgraad stompmat

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor wanden binnen en plafonds
  • Schimmelgevoelige oppervlakten, bijv.woonruimtes, scholen, crèches, kantoren, hotel, restaurants, welness centra
  • Eindlaag op minerale muurschilderingen, pleisterwerk, raufaser en glasvezel behang, gipskartonplaten (GKP), goed hechtende oude verflagen
  • In ruimtes waar de bewoners vatbaar zijn (kinderen, mensen met een allergie)

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Dampdoorlatend
  • Sterk en schuurbestendig (schrobvastheid klasse 2 conform DIN EN 13300)
  • Goed dekvermogen (klasse 2 conform DIN EN 13300)
  • Glansgraad: mat
  • Oplosmiddel- en weekmakervrij
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, zuiver, stof en scheurvrij (uitgenomen haarscheuren)

    Structurele gebreken, zoals bijvoorbeeld thermische bruggen moeten worden verwijderd.

    Condensvorming vermijden

   • Voorbereidingen

    Verwijder oppervlakkige schimmelaantasting volledig met Remmers Schimmel-Stop* (*Gebruik biociden met zorg. Lees altijd het etiket en de productinformatie vóór gebruik.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 25°C
   • kwasten/rollen
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +8 ºC tot maximum +25°C verwerken.

   • Materiaal goed oproeren.

    Het oppervlak met geschikt gereedschap bewerken.

    Afhankelijk van de toestand van de ondergrond in 2 bewerkingen toepassen.

    Wachtijd tussen de beide lagen, minstens 8 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Als eerste laag kan de Color SA Plus met maximaal 5% water worden verdund.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Borstel, blokkwast, lamsvachtroller, plafondborstel

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

    Gereedschap en spuitapparatuur direct in natte toestand reinigen met water.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 150 ml / m² per laag
   • ca. 0,15 l/m² per bewerking (afhankelijk van de ondergrond).

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten