• SP Prep

  Art.nr. 040030

  SP Prep

  Aanbrandmortel conform WTA

  Kleur: grijs (eigen kleur) | 0400
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Brandklasse klasse A1
  Druksterkte (28 dagen) CS IV (> 6,0 N/mm²)
  Kwaliteitswaarborg GG-Cert + WTA
  Maximale korrelgrootte 3,15 mm
  korrelgrootte volgens DIN EN 13139
  Laagdikte max. 5 mm
  Schudmaat Ca. 1,7 kg/dm³
  Waterdosering Ca. 5,0 l/30 kg
  Waterdampdoorlaatbaarheid µ ≤ 15
  Waterindringdiepte Na 1 h > 5 mm

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Ondergrondvoorbereiding van het stucwerk voor het aanbrengen van een minerale stuclaag
  • Egaliseren van de ondergrond met verschil in zuiging

  Eigenschappen

  • Goede hechting met de ondergrond
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Absorberende ondergronden matvochtig voornatten.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Zuigende ondergronden

    Product SP Prep als hechtbrug wratachtig spuiten of werpend aanbrengen (dekkend 50-70%) in een laagdikte van maximaal 5 mm.

     

    Binnenafdichting en zwak zuigende ondergronden

    Het product SP Prep wordt volledig dekkend (100%) in een laagdikte van maximaal 5 mm aangebracht, bij voorkeur met spatmolen.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Het materiaal niet voor het egaliseren van oneffenheden gebruiken.

    Voor het opbrengen van de daarop-volgende pleisterlaag c.q. Saneerputz tenminste 2 tot 4 dagen droogtijd in acht nemen.

    De hechting op gladde en dichte oppervlakken verbeteren met ZM HF [basic].

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Mengapparaat, spaan, staalborstel, spatmolen, trechterpistool

   • Gereedschap voordat de mortel verhardt met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 4 - 6 kg / mm laagdikte (volledig dekkend) / m²
   • Volledig dekkend 4 - 6 kg/m²

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Steeds een proefvlak zetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's