• Sporenfixeer

  Art.nr. 299005

  Sporenfixeer

  Oplosmiddel- en weekmakervrije speciale grondering voor het fixeren van schimmelsporen

  Varianten
  2990 | Sporenfixeer
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) 1,10 kg/l
  Kleur Melkachtig wit
  pH-Waarde < 11,5
  Viscositeit DIN 4: 12 sec.

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Het fixeren van schimmelsporen, voor verwijdering van met schimmel besmet materiaal
  • Reducering van met schimmel besmet stof

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Zorgt voor samenhang en binding
  • Reduceert schimmelverspreiding in de lucht
  • Oplosmiddel- en weekmakervrij
  • Waterverdunbaar
  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 25°C
   • kwasten/rollen
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +8 °C tot max. +25 °C

   • Aangetast materiaal voorzichtig met het verdunde product bestrijken (niet vernevelen)

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Borstel, kwast, vachtrol, aangepast gereedschap

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

    Verwijder spatten met water in verse toestand.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 100 ml / m² per laag
   • ong. 0,1 l/m² van het met water verdunde concentraat
    (afhankelijk van de ondergrondcondities)

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's