©

Instructies voor de verwerking van olie & was

Olie & was is voor veel toepassingen de juiste keuze

Algemene instructies voor de verwerking

Materiaaloverschot al dan niet verwijderen?
Voor de Hardwax Olie en de HSO-118 [eco] mogen er geen residuen op het oppervlak aanwezig blijven na 20 - 30 minuten, vooral niet op de niet-absorberende zones: de droging kan hier namelijk door vertragen. De opnamecapaciteit van de ondergrond wordt beïnvloed door het schuren van het hout: als het dun geschuurd is, gaat het hout de olie minder absorberen en is dus de bescherming die bekomen wordt zwakker. Voor het aanbrengenvan de HWS-112-Hardwax Olie daarentegen, mogen de residuen op het oppervlak blijven.

Geolied, gekleurd oppervlak
Hardwax Olie, HSO-118 [eco] en HWS-112 kunnen ook aangekleurd besteld worden. Vooral bij het werken met een product met materiaaloverschot, is de kleurintensiteit beperkt.

Schoonmaak & onderhoud
Voor het regelmatig onderhoud, bevelen wij Onderhoudsreiniger voor geoliede vloeren [eco] aan. Dankzij dit product behouden geoliede vloeren en trappen hun karakter en hun waarde.

Informatie over spontane ontbranding
Met olie verontreinigd textiel (bijv. poetsdoeken, werkkleding of filtermatten) kan de neiging hebben tot zelfontbranding, en moet daarom in vuurvaste afvalcontainers worden opgevangen en verwijderd. Of bevochtig deze stoffen met water en hang ze buiten te drogen.