• BIT 1K [basic]

  Art.nr. 2087210

  BIT 1K [basic]

  Oplosmiddelvrije kunststofgemodificeerde dik-bitumencoating met polystyreen 1K

  Varianten
  020872 | BIT 1K
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Basis Kunststof-bitumenemulsie op basis van polystyreen
  Dichtheid klaargemaakt mengsel Ca. 0,65 kg/l
  Droogtijd
  (20 °C / 70 % rel. vochtigheid)
  Ca. 4 dagen (afhankelijk van de weersomstandigheden en de natte laagdikte kan de droogtijd langer of korter zijn)
  Consistentie Pasteus, tixotroop
  Scheuroverbrugging ≥ 2 mm
  Insnijdingsdrukproef (DIN 15820) Voldoet
  Droog restwaarde Ca. 85 Vol.%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden buiten
  • Afdichting beneden maaiveld voor nieuw- en bestaande bouw
  • Waterbelastingklasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E en W4-E (alleen spatwater) volgens DIN 18533
  • Curatieve afdichting conform WTA-merkblad 4-6

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Oplosmiddelvrij
  • Waterdicht onder druk
  • Extreem flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  • Getest Radondicht
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Egale, minerale ondergrond.

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

    Bereid betonnen ondergronden voor op de wand-/basisverbinding door middel van mechanische verwijdering.

    Matvochtige oppervlaktes zijn toegelaten.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Rond de binnenhoeken af met een geschikte, minerale mortel.

    Oneffenheden > 5 mm mineraal dichtzetten.

    Zuigende minerale ondergronden voorstrijken met Kiesol MB of BIT Primer [basic] (1:10 in water).

    Indien de ondergrond verstevigd dient te worden, de ondergrond met Kiesol (1:1 met water) gronderen.

    Als contactlaag en om luchtbelletjes te vermijden, breng je een schraaplaag aan met het product.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • spaanlaag
   • Gebruiksklaar, onmiddellijk uit de verpakking verwerkbaar.

    Verwijder het gedroogde materiaal dat aan de rand van de emmer vastzit.

    Breng volgens de regels twee lagen product aan op de voorbereide ondergrond.

    Eventueel wapeningsweefsel in de eerste afdichtingslaag inbedden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.

    Volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de voorgaande laag aanbrengen.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen en UV-straling beschermen.

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

  • Gereedschap / Reiniging
   • spaanlaag
   • Scheplepel, vlakspaan, laagdiktespaan

   • Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

    Uitgedroogd materiaal met Verdunning V101 verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,3 ltr / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,2 l/m²/mm droge laagdikte
    Details zie verbruikstabel onder toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Waterinwerkingsklasse
    (volgens DIN 18533)

    Droge laagdikte

    (mm)

    Natte laagdikte

    (mm)

    Verbruik
    (l/m²)
    Rendement
    30 l
    (m²)
    W1-E
    Grondvocht en water zonder druk

    ≥ 3 ca. 3,6 ca. 3,6 ca. 8,3
    W2.1-E*
    Matige inwerking van drukkend water (Inbouwdiepte ≤ 3 m)

    ≥ 4 ca. 4,8 ca. 4,8 ca. 6,25
    3-E
    Niet-drukkend water op met aarde bedekte daken

    ≥ 4 ca. 4,8 ca. 4,8 ca. 6,25

    W4-E
    Spatwater aan de sokkel


    ≥ 3 ca. 3,6 ca. 3,6 ca. 8,3

    * Alleen oppervlakteafdichting (geen abP volgens PG-ÜBB)

    Toeslag laagdiktes volgens DIN 18533
    du = Schraaplaag verbuik ca. 0,6 l/m² (afhankelijk van de ondergond)
    dv = - met laagdiktespaan niet nodig
            - zonder laagdiktespaan verbruik ca. 0,5 l/m² (dmin = 4mm)

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Bij het uitvoeren van afdichtingswerkzaamheden moeten de gegevens van de betreffende testrapporten in acht worden genomen. Deze zijn op de website www.remmers.com beschikbaar.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.