• PC 2K 45

  Art.nr. 094103

  PC 2K 45

  Twee-componenten epoxyhars lichtgewicht mortel voor betonreparatie

  Kleur: betongrijs | 0941
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 0,78 g/cm³

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 0,92 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) ong. 10 mPa s

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 0,93 g/cm³

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Buigtreksterkte > 18 N/mm²
  Druksterkte > 48 N/mm²

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Voor het in stand houden en repareren van niet statisch relevante betonbouwdelen
  • Speciaal voor het repareren van door roest aangetast en beschadigde, fijne, kleine bouwdelen.
  • Snelle reparatie van fijne, kleinschalige schade
  • Bovendien kunnen gemakkelijk goede reproducties en kopieën van beelden worden gemaakt, balustrades, lijsten en andere profieldelen zoals bijv. reliëfs.
  • Voor het restaureren en in stand hou-den van natuursteen.

  Eigenschappen

  • Boven het hoofd te verwerken.
  • Druksterkte: > 48,5 N/mm²
  • Buigtreksterkte: > 18 N/mm²
  • In combinatie met Hechtprimer EP 2K een extreem goede hechting.
  • Praktisch tot op 0 mm te verwerken.
  • Spanningsarm, krimpvrije verharding
  • Waterdicht vanaf 5 mm.
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De poriënvrij gegrondeerde ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden.

   • Voorbereidingen

    Nat-in-nat aanbrengen in de hechtprimer.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 100 : comp. B 6,7
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 25°C
   • gladde spaan
   • potlife 70 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +8 ºC tot maximum +25°C verwerken.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gladde spaan
   • Spatel, spaan RVS-spaan, schuurbord, geschikt mengapparatuur.

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 24 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Kunstharsmortel

    Gronderen van de hechtvlakken. Vervolgens de aangemaakte mortel in de nog natte grondering aanbrengen, verdichten en glad afwerken.

    ong. 0,93 kg/m² per mm laagdikte

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder
    laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Alleen toepasbaar op kleine oppervlakten!

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Meer gedetailleerde informatie over veiligheid tijdens transport, opslag en verwerking en over verwijdering en ecologie is te vinden in het huidige veiligheidsinformatieblad en de brochure "Epoxyharsen in de bouwindustrie en het milieu" (Deutsche Bauchemie e.V., 3e editie, status 2022).

  Mogelijke systeemproducten