• PC 2K 45

  Art.nr. 094103

  PC 2K 45

  Twee-componenten epoxyhars lichtgewicht mortel voor betonreparatie

  Kleur: betongrijs | 0941
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 0,78 g/cm³

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 0,92 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) ong. 10 mPa s

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 0,93 g/cm³

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Buigtreksterkte > 18 N/mm²
  Druksterkte > 48 N/mm²

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Voor het in stand houden en repareren van niet statisch relevante betonbouwdelen
  • Speciaal voor het repareren van door roest aangetast en beschadigde, fijne, kleine bouwdelen.
  • Snelle reparatie van fijne, kleinschalige schade
  • Bovendien kunnen gemakkelijk goede reproducties en kopieën van beelden worden gemaakt, balustrades, lijsten en andere profieldelen zoals bijv. reliëfs.
  • Voor het restaureren en in stand hou-den van natuursteen.

  Eigenschappen

  • Boven het hoofd te verwerken.
  • Druksterkte: > 48,5 N/mm²
  • Buigtreksterkte: > 18 N/mm²
  • In combinatie met Hechtprimer EP 2K een extreem goede hechting.
  • Praktisch tot op 0 mm te verwerken.
  • Spanningsarm, krimpvrije verharding
  • Waterdicht vanaf 5 mm.
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De poriënvrij gegrondeerde ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden.

   • Voorbereidingen

    Nat-in-nat aanbrengen in de hechtprimer.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 100 : comp. B 6,7
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 25°C
   • gladde spaan
   • potlife 70 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +8 ºC tot maximum +25°C verwerken.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gladde spaan
   • Spatel, spaan RVS-spaan, schuurbord, geschikt mengapparatuur.

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 24 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Epoxymortel

    Gronderen van de hechtvlakken. Vervolgens de aangemaakte mortel in de nog natte grondering aanbrengen, verdichten en glad afwerken.

    ong. 0,93 kg/m² per mm laagdikte

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder
    laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Alleen toepasbaar op kleine oppervlakten!

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's