• PC 2K 75

  Art.nr. 094305

  PC 2K 75

  Twee-componenten, oplosmiddelvrije, zwaar te belasten epoxymortel

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,76 g/cm³

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 0,87 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) ong. 10 mPa s

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,67 g/cm³

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Buigtreksterkte > 17 N/mm²
  Druksterkte > 75 N/mm²

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Snelle reparatie van betonvlakken binnen en buiten
  • Voor machinefunderingen
  • Voor het ondersabelen en vastzetten van machines

  Eigenschappen

  • Mechanisch zwaar belastbaar
  • Druksterkte > 75 N/mm²
  • Buigtreksterkte > 17,5 N/mm²
  • Snelle, krimpvrije verharding
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De poriënvrij gegrondeerde ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet rubbersporen en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden.

   • Voorbereidingen

    Nat-in-nat aanbrengen in de hechtprimer.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 100 : comp. B 4,14
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 25°C
   • gladde spaan
   • potlife 70 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8°C tot max. +25°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gladde spaan
   • Spaan, troffel, rei, geschikt mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 24 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • 1,7 kg / mm laagdikte / m²
   • ong. 1,7 kg/m²/mm laagdikte

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Epoxymortel

    Gronderen van de hechtvlakken. Vervolgens de aangemaakte mortel in de nog natte grondering aanbrengen, verdichten en glad afwerken.

    Ong. 1,7 kg/m² per mm laagdikte

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder
    laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Alleen toepasbaar op kleine oppervlakten!

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's