Meer

MB FL 2K - HET TALENT ONDER DE COMPOSIETAFDICHTINGEN

Met MB FL 2K begint een nieuw tijdperk bij de composietafdichtingen. Dit talent combineert de eigenschappen van minerale afdichtingsspecie, flexibele tegellijm en waterdichte voegmortel in één product. De 3-in-1 composietafdichting is geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de troeven ervan komen vooral bij renovatieprojecten tot uiting. Ondergronden zoals oude tegelbedekkingen vormen geen enkel probleem voor MB FL 2K. Het volgens ETAG 022 gecertificeerde afdichtingssysteem is toegelaten voor alle waterinwerkingsklassen van W0-I tot W3-I.

©

3-in-1: afdichten, lijmen, voegen

MB FL 2K is de nieuwe innovatieve oplossing voor composietafdichting. Hij combineert de eigenschappen van minerale afdichtingsspecie, flexibele tegellijm en waterdichte voegmortel in één product. MB FL 2K biedt tal van voordelen.

 • 3-in-1 - afdichten, lijmen en voegen
 • Composietafdichtingen voor renovatie- en nieuwbouwprojecten
 • Sterke hechting op tal van ondergronden
 • Voor natuursteen die niet gevoelig is voor verkleuring
 • Voegen in verschillende kleurschakeringen
 • Ontkoppeling van kritieke ondergronden

Talent moet men gebruiken!

Bewezen veiligheid op elk terrein

MB FL 2K kan voor de meest uiteenlopende toepassingen conform de norm worden gebruikt – niet alleen bij renovatieprojecten, maar ook bij nieuwbouw. Het volgens ETAG 022 gecertificeerde afdichtingssysteem kan worden toegepast voor alle waterinwerkingsklassen van W0-I tot W3-I. Zowel badkamers in woningen als commercieel gebruikte doucheruimten en oppervlakken rond zwembaden kunnen met MB FL 2K op een duurzame manier worden afgedicht.

Klassieke composietafdichtingen onder keramische bekledingen hebben meestal één zwak punt. Terwijl de slijtlaag van tegels of platen als waterdicht wordt beschouwd, kan via de minerale voeg toch water in de constructie binnendringen. Wegens de bijzondere samenstelling van het materiaal biedt MB FL 2K een aanzienlijk betere bescherming tegen binnendringend vocht, waardoor het bijzonder geschikt is voor buitenruimten zoals balkons of terrassen.

Afdichten met een goed gevoel!

©
©

Opmars van de composietafdichtingen

Het is geen toeval dat bouwmethoden van afdichtingen in combinatie met tegels en platen de afgelopen decennia steeds meer aan belang hebben gewonnen. Deze oplossingen werden in 1987 geïntroduceerd en hebben sindsdien zowel in de praktijk als in de reglementering een plaats veroverd als courant en bijzonder bestendig afdichtingssysteem. Composietafdichtingen zijn sinds de invoering van de normenreeks DIN 18531-18535 in 2017 uitgegroeid tot de norm in dit segment.
In totaal drie delen van de norm hebben betrekking op afdichtingen met vloeibare afdichtingsmaterialen in combinatie met tegels en platen (afgekort als AIV-F). Met een slijtlaag van tegels en platen kunnen composietafdichtingen overeenkomstig de norm worden gebruikt voor de afdichting van

 • balkons, loggia’s en arcades (DIN 18531 deel 5);
 • interieurs (DIN 18534);
 • containers en bekkens (DIN 18535).

Op een eenvoudige manier afdichten volgens de normen!

Eén product, drie toepassingen – afdichten, lijmen, voegen

Afdichting

Met de minerale afdichtingsmortel wordt elke toepassing ongetwijfeld en met gemak een succes. Dankzij de snelle doordroging kan het werk al na enkele uren worden hervat.

Tegellijm

MB FL 2K scoort vooral dankzij de maximale flexibiliteit en een lange opentijd. Het product is daarom bijzonder geschikt voor gecompliceerde ondergronden zoals oude tegelbekledingen.

Voegmortel

Als waterondoorlaatbare voegmortel is MB FL 2K bijzonder geschikt voor gebruik buiten. Dankzij de lichte basiskleur kan de mortel in andere tinten worden ingekleurd

Eenvoudige oplossingen voor snelle resultaten

Gelaagde afdichting van balkons

1. Hellende vloer (bv. met Betofix R4 EM)

2. Voorbehandelen met Kiesol MB

3. Aanbrandlaag met MB FL 2K

4. Eerste afdichtingslaag met MB FL 2K

5. Verwerking Tape VF

6. Tweede afdichtingslaag met MB FL 2K

7. Ondergrond met MB FL 2K

8. Tegelbekleding

9. Tegels voegen met MB FL 2K

Opmerking: De droge laag moet minstens 2 mm dik zijn en in twee werkfasen worden aangebracht.

©

Het talent : MB FL 2K

Meer weten over het talent?

Download onze brochure nu.

Download

  Art.nr. 300106

  MB FL 2K

  3 in 1 Afdichting, lijm en voegenmortel voor tegelvloeren en terrassen Combineert de toepassing als waterdichting, tegellijm en voegvuller in één product

  Varianten
  3001 | MB FL 2K
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Basis Polymeerbindmiddelen, cement, additieven, speciale vulstoffen
  Brandklasse Klasse E
  Dichtheid verse mortel Ca. 1,14 kg/dm³
  Consistentie Pasteus
  Laagdikte 1,2 mm natte laagdikte resulteert in ca. 1 mm droge laagdikte
  Waterondoorlaatbaarheid Ca. 1,5 bar

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten
  • 3 in 1: waterdichting, tegellijm en voegmiddel
  • Binnen en buiten, vloeroppervlakken
  • Afdichting onder tegelbekledingen
  • Geschikt voor nieuwe en oude gebouwen
  • Waterdicht maken van balkons, veranda's en galerijen.
  • Waterdicht maken van badkamers en zwembadomrandingen

  Eigenschappen

  • Zeer flexibel
  • Waterondoorlaatbaar
  • Reactieve doordroging
  • Lichte tint maakt pigmenteerbare voegkleuren mogelijk
  • Voegbreedtes van 6 - 12 mm
  • Voor verwarmde vloerbedekkingen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet effen, draagkrachtig, schoon, stofvrij en vrij van olie, vet en scheidingsmiddelen zijn.

    Niet-minerale ondergronden opruwen

    Voor verse dekvloeren mag het restvocht niet meer dan 3% bedragen.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Zuigende minerale ondergronden gronderen met Kiesol MB.

    Als contactlaag en om luchtbelletjes te vermijden, breng je een schraaplaag aan met het product.

    Maak indien nodig een hellingcompensatielaag met geschikte producten (bv. Betofix R4 EM).

    Versterk de overgang naar balkonrandprofielen met Tape VF.

    Bij gebruik als afdichtingsmiddel: versterk aansluitingen zoals raamelementen tot de vloer, binnenhoeken, vloer-wand aansluitingen met Tape VF.

    Afhankelijk van het weer en de locatie kunnen de voegen in de buitengebieden groener worden. Om mogelijke groene aanslag op met MB FL 2K ingevoegde oppervlakken te voorkomen, wordt de toevoeging van Remmers Protect MKT 1 aanbevolen. Voeg ca. 78 ml Remmers Protect MKT 1 toe aan één zak vloeibaar bestanddeel.

    Binnenruimtes: Calciumsulfaat dekvloeren moeten worden geschuurd en daarna gestofzuigd.

    Restvocht CA/CAF dekvloer verwarmd < 0,3 CM-%/onverwarmd < 0,5 CM-%.

    Gipshoudende ondergronden gronderen (Primer Hydro F art.nr. 2842)

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • verwerkingstijd 45 min
   • Afdichting:

    Breng de MB FL 2K waterdichting in twee lagen aan op de ondergrond met behulp van geschikte gereedschappen. De minimale droge laagdikte voor beide waterdichtingslagen moet ten minste 2 mm bedragen.

    In aansluitings- en overgangsgebieden moeten de voegbanden en vormstukken van de Tape VF-serie in de nog verse eerste afdichtingslaag worden aangebracht en met de tweede afdichtingslaag worden overlaagd.

     

    Het leggen van tegels:

    Na het drogen van de waterdichtingslagen wordt MB FL 2K als een dunbedlijm aangebracht met een getande spaan. Buiten wordt de toepassing volgens dubbele verlijming (floating buttering) aanbevolen. Leg de tegels in het verse mortelbed onder lichte druk. Om huidvorming te voorkomen, slechts zoveel materiaal als dunbedlijm aanbrengen als binnen ca. 15 min. bedekt kan worden.

    Verwijder verse mortelresten onmiddellijk met water van de bovenzijde van de bekleding om een sterkere hechting te voorkomen.

    Voegen vrijwaren van mortelresten.

     

    Tegels voegen:

    De voegen moeten volledig droog zijn om te voorkomen dat er vocht in de voeg blijft hangen. Breng de voegmortel MB FL 2K met epoxyvoegschijf sectie per sectie aan in de voegen. Indien nodig kan de consistentie voor gebruik als voegmiddel worden aangepast door maximaal 300 ml schoon water (per 6,67 kg materiaal) toe te voegen. Oppervlakken onmiddellijk wassen met een spons en schoonspoelen met een sponsbord en water. Na volledige droging kunnen bestaande resten/verklevingen worden gereinigd met Remmers Clean FL.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.

    Niet bij direct zonlicht verwerken.

    Niet gebruiken op onbehandeld aluminium.

    De schraaplaag geldt niet als afdichtingslaag.

    De totale maximale natte laagdikte mag de 5 mm niet overschrijden.

    Voortijdige velvorming kan worden voorkomen door het materiaal in de mengemmer te bewegen (b.v. roeren).

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    De verse afdichting tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    Droge afdichting beschermen tegen mechanische schade.

    Zorg voor extra lastverdeling bij waterdichting onder stellagers.

    Bij de verwerking in gesloten ruimtes voor voldoende ventilatie zorgen (eventueel adembescherming dragen).

  • Gereedschap / Reiniging
   • Menggereedschap, vlakspaan, getande spaan, rubberschraper

   • Gereedschap voordat de mortel verhardt met water schoonmaken.

    Opgedroogd materiaal kan alleen nog mechanisch worden verwijderd.

    Opgedroogd, vastzittend materiaal kan worden gereinigd met Remmers Clean FL.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 9 maand
   • Bewaren in ongeopende, originele verpakking op een koele, droge plaats en beschermd tegen vorst gedurende ten minste 9 maanden.

  • Verbruik
   • 1,3 kg / mm laagdikte / m²
   • Als afdichting:
    Ten minste 1,3 kg/m²/mm droge laagdikte

    Als tegellijm:
    8 mm getand: ca. 2,9 kg/m²
    10 mm getand: ca. 3,5 kg/m²
    12 mm getand: ca. 4,4 kg/m²

    Als voegvuller:
    Ca. 0,2 kg/m² (6 mm voegbreedte, tegel 30/60 cm, 6 mm dik, totale voeglengte 410 cm).

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Bij het uitvoeren van afdichtingswerkzaamheden moeten de gegevens van de betreffende testrapporten in acht worden genomen. Deze zijn op de website www.remmers.com beschikbaar.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.