• VM Fill

  Art.nr. 051725

  VM Fill

  Universele lijm- en wapeningsmortel

  Kleur: oudwit | 0517
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Druksterkte (28 dagen) > 5 N/mm²
  Maximale korrelgrootte ≤ 0,5 mm
  Capillaire wateropname w = < 0,2 kg/(m²•h0,5)
  Laagdikte Eén laag 2 - 4 mm
  twee lagen tot max. 6 mm
  Schudmaat ong. 1,5 kg/dm³
  Waterdosering 5,8-6,0 l/25 kg
  Waterdampdiffusie sd = 0,5 m (2 mm laagdikte)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Universele lijm- en wapeningsmortel
  • Instandhouding en herstellen van stucwerk met scheurvorming en gevelisolatiesystemen
  • Sokkelpleister

  Eigenschappen

  • Waterafstotend
  • Dampdoorlaatbaar
  • Goed hechting
  • Water-, weer- en vorstbestendig
  • Machinaal verspuitbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Hechtbrug

    Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

     

    Wapeningslaag

    Pleister met een tandkam in een laagdikte van 3 mm aanbrengen.

    In het bovenste derde deel van de stuclaag wapeningsweefsel inbedden, de banen van het wapeningsweefsel min. 10 cm laten overlappen.

     

    Oppervlakteafwerking met VM Fill

    Twee lagen vers-in-vers aanbrengen.

    Met aangepast gereedschap glad afwerken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

     

    Oppervlakteafwerking met VM Fill rapid

    Product met aangepast gereedschap op uitgeharde ondergrond aanbrengen.

    Met aangepast gereedschap glad afwerken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

     

    Verlijming isolatieplaten

    Verlijming kan worden uitgevoerd met zgn. "dotten" of met de lijmkam.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

    Het werk niet onderbreken tijdens het bekleden van een continu oppervlak.

    Om aanzetten te voorkomen op grotere oppervlakten met meerdere lagen, alle lagen gelijktijdig bewerken;

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • menggereedschap, spaan, getande spaan, vlakspaan, sponsbord, viltbord

   • Gereedschap voordat de mortel verhardt met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,2 kg / mm laagdikte / m²
   • ong. 1,2 kg/m²/mm laagdikte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Niet op ondergronden werken, waar sprake is van vochtbelasting via de achterzijde.

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Voor aansluitende oppervlakten alleen materiaal gebruiken met hetzelfde chargenummer.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Steeds een proefvlak zetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.