ECO
  Product

  Art.nr. 026201

  Power Protect P 25 / P 40 [eco]

  Isolatieplaat voor ecologische, duurzame schimmelsanering

  Productspecificaties

  Bij levering

  AW-waarde / wateropnamecoëfficiënt 41,82 kg/(m²h0,5)
  Brandklasse B-s1, d0
  Porositeit ≤ 94 vol.%
  w80 0,0047 m³/m³
  Dampdiffusieweerstand µ 6,1
  wsat 0,9427 m³/m³
  Warmtegeleiding λ 0,05 W/(m∙k)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Schimmelsanering en -preventie bij bestaande gebouwen
  • Het verkrijgen van een hygiënische bescherming bij lage temperaturen van een bestaand bouwmateriaal
  • Verbetering van het binnenklimaat door een verhoogde wand-oppervlakte temperatuur

  Eigenschappen

  • Beschermd het milieu en de gezondheid, onderscheiden met de Blauwe Engel en het Eco-label
  • Dampopen
  • Capillairactief
  • Warmte-isolerend, lambda 0,05 W/(m•K)
  • Schimmelwerend
  • Euroklasse B-s1, d0
  • Geringe opbouwhoogte
  • Eenvoudige verwerking
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, en draagkrachtig zijn.

    De ondergrond moet egaal zijn.

   • Voorbereidingen

    Nivelleren en egaliseren van zeer ongelijke oppervlakken - voegafdichting en oppervlakteuitvlakking met SP Levell.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

   • Eventuele oneffenheden in de ondergrond < 8 mm egaliseren met PP Fix.

    Het materiaal met een plakspaan (getand) verticaal op de ondergrond aanbrengen.

    Onderaan beginnen met het aandrukken van de plaat.

    Volledig dekkend verlijmen.

  • Verwerkingsinstructies
   • De gewenste afmeting op de platen aftekenen

    Snijden met een cuttermes of decoupeerzaag

    Snijkanten eventueel met rasp of vijl nabewerken

    De plaat beginnend vanaf de onderkant vastzetten.

    Kruisvoegen vermijden

    Let op de plaatsing van de plaatoppervlakken (etiket "front side" moet na applicatie zichtbaar zijn).

    Vervolgens, fijne, gesloten, oppervlakken, gereed voor verdere behandeling, glad maken en repareren met PP Fill.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • Vorstvrij opgeslagen onbeperkt.

  • Verbruik
   • ong. 1,4 plaat/m²

  • Algemene instructies
   • Typische inherente geur na montage tijdens de droogfase van de toplaag.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.