ECO
  Product

  Art.nr. 026401

  Power Protect W 30 [eco]

  Wigvormige isolatieplaat in het Power Protect [eco] - systeem

  Varianten
  580 mm x 380 mm (± 2 mm), dikte 30/8 (± 1 mm)
  Varianten
  0264 | Power Protect W 30
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  AW-waarde / wateropnamecoëfficiënt 41,82 kg/(m²h0,5)
  Brandklasse B-s1, d0
  Porositeit ≤ 94 vol.%
  w80 0,0047 m³/m³
  Dampdiffusieweerstand µ 6,1
  wsat 0,9427 m³/m³
  Warmtegeleiding λ 0,05 W/(m∙k)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Compensatie voor koudebrug-effect bij wand- en plafondaansluiting
  • Voor een optische eenheid

  Eigenschappen

  • Milieuvriendelijk en schimmelwerend
  • Beschermd het milieu en de gezondheid, onderscheiden met de Blauwe Engel en het Eco-label
  • Dampopen
  • Capillairactief
  • Eenvoudige verwerking
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, en draagkrachtig zijn.

    De ondergrond moet egaal zijn.

   • Voorbereidingen

    Nivelleren en egaliseren van zeer ongelijke oppervlakken - voegafdichting en oppervlakteuitvlakking met SP Levell.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Indien nodig, egaliseer de ondergrond oneffenheden <8 mm met het materiaal.

    Het materiaal met een plakspaan (getand) verticaal op de ondergrond aanbrengen.

    Onderaan beginnen met het aandrukken van de plaat.

    Volledig dekkend verlijmen.

  • Verwerkingsinstructies
   • De gewenste afmeting op de platen aftekenen

    Snijden met een cuttermes of decoupeerzaag

    Snijkanten eventueel met rasp of vijl nabewerken

    De plaat beginnend vanaf de onderkant vastzetten.

    Kruisvoegen vermijden

    Let op de plaatsing van de plaatoppervlakken (etiket "front side" moet na applicatie zichtbaar zijn).

    Vervolgens, fijne, gesloten, oppervlakken, gereed voor verdere behandeling, glad maken en repareren met PP Fill.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • Vorstvrij opgeslagen onbeperkt.

  • Verbruik
   • Naar behoefte

  • Algemene instructies
   • Typische inherente geur na montage tijdens de droogfase van de toplaag.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.