• SL Fill Q3

  Art.nr. 299720

  SL Fill Q3

  Schimmel-Saneerspachtel fijn

  Kleur: antiekwit (eigen kleur) | 2997
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Maximale korrelgrootte < 0,2 mm
  Laagdikte Naadloos aan te werken tot 3 mm
  Schudmaat Ca. 0,85 kg/dm³
  Waterdosering Ca. 9,5 - 10 l / 20 kg
  Wateropnamecoëfficiënt w24 > 1 kg/m²
  Waterdampdiffusie µ < 10
  Druksterkteklasse CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor wanden binnen en plafonds
  • Voor het glad afwerken van Schimmel-Saneerputz systemen
  • Het maken van een fijn, gesloten stucoppervlak geschikt voor muurverf
  • Oppervlaktekwaliteitsafwerking Q1-Q3

  Eigenschappen

  • Diffusie-open en capillair actief
  • Vochtongevoelig
  • Goed glad- en hechtend vermogen
  • Uitstekend standvermogen
  • Geen aanzetten (tot 'Nul') uitvlakbaar
  • Zonder grondering op alle zuigende ondergronden inzetbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • getande spaan
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Hechtbrug

    Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

     

    Oppervlakteontwerp

    2 mm van het materiaal aanbrengen.

    Met aangepast gereedschap glad afwerken.

    Nabewerking van het oppervlak na uitharding.

    Na uitharding schuurbaar.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Vers-in-vers werken, aanzetten vermijden.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Afhankelijk van de omgevingscondities, bij verwarmde binnenruimtes of tocht, met folie of iets dergelijks tegen te snelle droging beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • getande spaan
   • Menggereedschap, troffel, vlakspaan, sponsbord, viltbord

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 2 kg / 2 mm laagdikte / m²
   • ca. 2 kg/m² bij 2 mm laagdikte

  • Algemene instructies
   • De functionaliteit en de effectiviteit tegen schimmelaantasting en con-densvorming is alleen mogelijk in combinatie met Schimmel-Saneerputz en SLP CS-platen.

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Niet op ondergronden werken, waar sprake is van vochtbelasting via de achterzijde.

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Steeds een proefvlak zetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten