• iQ-Top SLS

  Art.nr. 023020

  iQ Top SLS

  Wapenings- en oppervlaktespleister

  Kleur: antiekwit | 0230
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  AW-waarde / wateropnamecoëfficiënt 13,32 kg/(m²h0,5)
  Brandklasse A1
  Laagdikte 2 - 5 mm
  Schudmaat ca. 0,8 kg/dm³
  w80 0,0317 m³/m³
  Waterdosering ca. 7,0 - 7,5 l / 20 kg
  Dampdiffusieweerstand µ 14
  wsat 0,5211 m³/m³
  Warmtegeleiding λ 0,479 W/(m•K)
  Druksterkteklasse CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • Wapenings- en dunlaagpleister in het iQ-Therm-systeem

  Eigenschappen

  • Schimmelwerend
  • Dampdoorlaatbaar
  • Hoog capillair actief
  • Totale laagdikte ca. 5 mm
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

    Pleister met een tandkam in een laagdikte van 3 mm aanbrengen.

    In het bovenste derde deel van de stuclaag wapeningsweefsel inbedden, de banen van het wapeningsweefsel min. 10 cm laten overlappen.

    Twee lagen vers-in-vers aanbrengen.

    Met aangepast gereedschap glad afwerken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Afhankelijk van de omgevingscondities, bij verwarmde binnenruimtes of tocht, met folie of iets dergelijks tegen te snelle droging beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Mengapparaat, spaan, troffel, filzbord, sponsbord, getande spaan, aluminium rei

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 0,9 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 0,9 kg/m²/mm laagdikte

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Fabriek: Remmers Baustofftechnik Produktions GmbH, Bad Düben

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.