• VM Fill rapid

  Art.nr. 051925

  VM Fill rapid

  Snel afbindende, filzbare lijm- en reparatiemortel

  Kleur: Antiekwit | 0519
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Druksterkte Ca. 10 N/mm²
  Maximale korrelgrootte ≤ 0,5 mm
  Capillaire wateropname w = < 0,2 kg/(m²h0,5)
  Laagdikte Eén laag 2 - 4 mm
  twee lagen tot max. 6 mm
  Schudmaat Ca. 1,4 kg/dm³
  Waterdosering Ca. 5,7-5,9 l/25 kg
  Waterdampdiffusie sd = 0,5 m (2 mm laagdikte)
  sd-waarde 0,5 m (2 mm laagdikte)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Snelle lijmmortel, Spachtel en dunlaagputz
  • Instandhouding en herstellen van stucwerk met scheurvorming en gevelisolatiesystemen
  • Sokkelpleister

  Eigenschappen

  • Snel afbindend
  • Waterafstotend
  • Dampdoorlaatbaar
  • Goed hechting
  • Schuurbaar
  • Water-, weer- en vorstbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Hechtbrug

    Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

     

    Wapeningslaag

    Pleister met een tandkam in een laagdikte van 3 mm aanbrengen.

    In het bovenste derde deel van de stuclaag wapeningsweefsel inbedden, de banen van het wapeningsweefsel min. 10 cm laten overlappen.

     

    Oppervlakteontwerp

    Twee lagen vers-in-vers aanbrengen.

    Met aangepast gereedschap glad afwerken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

    Het werk niet onderbreken tijdens het bekleden van een continu oppervlak.

    Om aanzetten te voorkomen op grotere oppervlakten met meerdere lagen, alle lagen gelijktijdig bewerken;

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Mengapparaat, spaan, troffel, filzbord, sponsbord

   • Gereedschap voordat de mortel verhardt met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,3 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 1,3 kg/m²/mm laagdikte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Niet op ondergronden werken, waar sprake is van vochtbelasting via de achterzijde.

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Voor aansluitende oppervlakten alleen materiaal gebruiken met hetzelfde chargenummer.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Steeds een proefvlak zetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.