Art.nr. 689002

QP 100

Zeer snel reagerend, transparant kunsthars bindmiddel

Productspecificaties

Bij levering

Component A

Dichtheid (20 °C) 1,1 g/cm³
Viscositeit ( 25 °C) 995 mPa s

Component B

Dichtheid (20 °C) 1,3 g/cm³
Viscositeit ( 25 °C) 425 mPa s

Component C

Dichtheid (20 °C) 1,0 g/cm³
Viscositeit ( 25 °C) < 1 mPa s

Mengsel (3 comp)

Dichtheid (20 °C) 1,2 g/cm³
Viscositeit ( 25 °C) 545 mPa s

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • voor vloeren binnen
 • Basislaag voor instrooivloeren
 • Het samenstellen van mortels met een hoge druksterkte, gietlagen

Eigenschappen

 • Doorharding vanaf +3 ºC
 • Mechanisch belastbaar
 • Snelle doorharding bij langere verwerkingstijd
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

   De hechttreksterkte van de ondergrond moet gemiddeld ten minste 1,5 N/mm² zijn (kleinste enkele waarde ten minste 1,0 N/mm²), de druksterkte ten minste 25 N/mm².

   De volgende Remmers primers moeten worden gebruikt: QP Primer, Epoxy MT 100, Epoxy ST 100, Epoxy FAS 100.

   Als alkalibescherming moet de primer op een poriënvullende manier worden aangebracht.

   Gedetailleerde informatie over de verschillende gronderingen vindt u in de meest actuele informatiebladen.

 • Bereiding
  • mengverhouding comp. A 6,0 : comp. B 3,9 : comp. C 0,1
  • mengtijd 3 min
  • Combiverpakking

   Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

   Daarna component C volledig toevoegen.

   Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
   (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

   Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

   Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 3°C max. 30°C
  • kwasten/rollen/gietcoating staand te verwerken
  • potlife 30 min
  • Verwerkingsvoorwaarden

   Temperatuur van de omgeving en van de ondergrond: min. 0 °C tot max. +30 °C.
   Temperatuur van het materiaal minstens +10 °C.

  • Hoge temperaturen verkorten, lage temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de opgegeven tijden.

   Het materiaal kan door toevoeging van katalysator QP CAT versneld worden
   (zie technisch merkblad).
   Aanbevolen ondergrondtemperaturen < +12 °C.

 • Gereedschap / Reiniging
  • kwasten/rollen/gietcoating staand te verwerken
  • getande spaan, rubberen vloertrekker, epoxyrol, spijkerwals, geschikt mengapparaat

  • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

   Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

   Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • vorstvrij opslaan
  • houdbaarheid 12 maand
  • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

 • Verbruik
  • Afhankelijk van de toepassing (zie technisch merkblad)

 • Toepassingsvoorbeelden
  • Egalisatielaag

   Het 1 : 1 naar gewichtsdelen gevulde materiaal wordt met een spaan of rubberen vloertrekker verdeeld en met prikrol nagewerkt en doorgerold.

   Per mm laagdikte: ongeveer 0,85 kg/m² bindmiddel
   en 0,85 kg/m² Selectmix 01/03

  • Epoxymortel

   De tot 1 : 10 naar gewichtsdelen gevulde materialen worden met een spaan verdeeld en glad afgewerkt.

   Per mm laagdikte: ongeveer 0,2 kg/m² bindmiddel
   en 2,0 kg/m² Selectmix 0/10

  • Basislaag voor instrooivloeren

   Het tot 1 : 1 naar gewichtsdelen gevulde materiaal op de voorbereide ondergrond aanbrengen en met een getande spaan verdelen.

   Daarna gelijk met stekelwals over rollen.

   Strooi met een geschikt strooisel de nog verse basislaag onmiddellijk af.

   ong. 0,85 kg/m² bindmiddel
   en ong. 0,85 kg/m² Selectmix 01/03

  • Fixering voor vlokkenvloeren
  • Topsealer
 • Algemene instructies
  • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder
   laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

   Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk gelijkmatig oppervlak voldoende deskundig personeel inzetten.

   Ongelijkmatig aanbrengen, tocht alsmede grote temperatuurverschillen kunnen leiden tot glansverschil.

   Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

   Op basis van de ontstane reactiewarmte die bij snelle systemen ontstaat de voorgeschreven laagdiktes in acht nemen.

   Grote vermengde restanten in de verpakking leiden na het overschrijden van de verwerkingstijd tot damp- en geurontwikkeling.

   Het bindmiddel is over het algemeen niet verzepingsstabiel.

   Niet geschikt voor permanent natte ruimtes.

   Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

   Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

Mogelijke systeemproducten