• QP Color
 • QP Color
 • QP Color
  • QP Color
  • QP Color
  • QP Color

  Art.nr. 689111

  QP Color

  Zeer snel reagerende, gepigmenteerde kunstharscoating

  Kleur: kiezelgrijs | 6891
  Kleur: kiezelgrijs | 6891
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,67 g/cm³

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,3 g/cm³

  Component C

  Dichtheid (20 °C) 1,0 g/cm³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Gekleurde rolcoating
  • Basislaag voor instrooivloeren
  • Basiscoating voor vlokkenvloer
  • Topsealer voor instrooivloeren

  Eigenschappen

  • Doorharding vanaf +3 ºC
  • Slijtvast
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van de ondergrond moet gemiddeld ten minste 1,5 N/mm² zijn (kleinste enkele waarde ten minste 1,0 N/mm²), de druksterkte ten minste 25 N/mm².

    De volgende Remmers primers moeten worden gebruikt: QP Primer, Epoxy MT 100, Epoxy ST 100, Epoxy FAS 100.

    Als alkalibescherming moet de primer op een poriënvullende manier worden aangebracht.

    Gedetailleerde informatie over de verschillende gronderingen vindt u in de meest actuele informatiebladen.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 8,0 : comp. B 3,1 : comp. C 0,1
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Daarna component C volledig toevoegen.

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 3°C max. 30°C
   • kwasten/rollen
   • potlife 30 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Omgevings- en ondergrondtemperatuur min. 0 °C tot max. +30 °C.
    Materiaaltemperatuur min. +10 °C.

   • Hoge temperaturen verkorten, lage temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de opgegeven tijden.

    Het materiaal kan door toevoeging van katalysator QP CAT versneld worden
    (zie technisch merkblad).
    Aanbevolen ondergrondtemperaturen < +12 °C.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Rubber wisser, epoxy roller, geschikte menginrichting

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de toepassing (zie toepassingsvoorbeelden)

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Gietlaag / instrooilaag
   • Basislaag voor instrooivloeren

    Giet het materiaal op het voorbereide oppervlak en verdeel het met een geschikte epoxyroller.

    De nog verse basislaag met Kwartszand respectievelijk Colorid of Sedimentvlokken vol en zat instrooien.

    Na verharding niet gebonden overtollig materiaal verwijderen.

    Vervolgens de bij het systeem behorende fixering of topsealer aanbrengen.

    ca. 0,3-0,4 kg/m² Bindmiddel

   • Topsealer

    Na verharding niet gebonden overtollig materiaal verwijderen.

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met een rubberen vloertrekker gelijkmatig verdelen en aansluitend met een geschikte epoxyroller kruislings doorrollen.

    0,6 - 0,8 kg/m² Bindmiddel (afhankelijk van het soort instrooimateriaal)

   • Rolcoating

    Giet het materiaal op het voorbereide oppervlak en verdeel het met een geschikte epoxyroller.

    Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond, temperatuur en de vereiste optiek en laagdikte.

    ca. 0,3 kg/m² Bindmiddel

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk gelijkmatig oppervlak voldoende deskundig personeel inzetten.

    Ongelijkmatig aanbrengen, tocht alsmede grote temperatuurverschillen kunnen leiden tot glansverschil.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

     

    Verwering en gebruik kunnen leiden tot kleur en structuurverschil.

    Op basis van de ontstane reactiewarmte die bij snelle systemen ontstaat de voorgeschreven laagdiktes in acht nemen.

    Het bindmiddel is over het algemeen niet verzepingsstabiel.

    Niet geschikt voor permanent natte ruimtes.

    Grote vermengde restanten in de verpakking leiden na het overschrijden van de verwerkingstijd tot damp- en geurontwikkeling.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

  Mogelijke systeemproducten