• QP Cat

  Art.nr. 689881

  QP Cat

  Versneller voor het Remmers QP systeem

  Varianten
  6898 | QP Cat
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Versneller voor het QP systeem

  Eigenschappen

  • Versneller van de doorharding
  • Verwerking
   • Hoge temperaturen verkorten, lage temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de opgegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Zie technische fiche van het betreffende bindmiddel.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Met Remmers QP CAT kunnen uitsluitend producten uit het Remmers QP systeem gebruikt worden..

    Door het versnellen van de producten in het QP systeem kunnen de eigenschappen (bijv. scheuroverbrugging, verharding, verwerkingstijd, kleur en UV-bestendigheid) in vergelijking met de niet versnelde kwaliteit veranderen.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met een gelijk aandeel Remmers QP CAT verwerken om kleurafwijkingen te voorkomen.

    Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk gelijkmatig oppervlak voldoende deskundig personeel inzetten.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten