• PUR Deco Color
 • PUR Deco Color
 • PUR Deco Color
 • PUR Deco Color
 • PUR Deco Color
  • PUR Deco Color
  • PUR Deco Color
  • PUR Deco Color
  • PUR Deco Color
  • PUR Deco Color

  Art.nr. 667411

  PUR Deco Color

  Decoratieve coating

  Kleur: speciale kleuren vanaf 10 kg | 6674
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,44 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 8200 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,13 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 2500 mPas

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,31 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 4800 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Decoratieve vloercoating
  • Twee-kleuren-techniek

  Eigenschappen

  • Vermindering van effectgeluid
  • Kleurecht
  • Mechanisch belastbaar
  • Statisch scheuroverbruggend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De ondergrond moet droog zijn.

    De hechttreksterkte van de ondergrond moet gemiddeld ten minste 1,5 N/mm² zijn (kleinste enkele waarde ten minste 1,0 N/mm²), de druksterkte ten minste 25 N/mm².

    Op een cement ondergrond absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering of epoxy-schraaplaag aanbrengen.

    Geschikte gronderingen zijn Epoxy ST 100, Epoxy GL 100, Epoxy Primer PF alsmede Epoxy FAS 100. Deze zijn binnen 24 uur te coaten of anders licht schuren (enigszins wit).

    Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 75,5 : comp. B 24,5
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 12°C max. 30°C
   • mortelvloer / gietvloer / staand te verwerken
   • potlife 30 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +12°C tot max. +30°C

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / gietvloer / staand te verwerken
   • Getande spaan, spaan, geschikt mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Coating

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. spaan, getande spaan, verdelen.

    De vermelde geschatte verbruikshoeveelheden hebben betrekking op gladde, geëgaliseerde ondergronden.

    Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond, temperatuur en de vereiste optiek en laagdikte.

    minstens 2,0 kg/m² bindmiddel
    minstens 3,0 kg/m² bindmiddel bij twee-kleuren-techniek

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder
    laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Bij de twee-kleuren-techniek wordt de totale uitstraling voor een groot deel bepaald door de handmatige uitvoering alsmede de omstandigheden op locatie.

    Iedere vloer is hierdoor uniek en niet te reproduceren.

    Omstandigheden ter plaatse en de handmatige uitvoering leiden tot afwijkingen van het gemaakte proefmonster.

    Het oppervlak absoluut sealen.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Op kantoren verdient het de aanbeveling een vloerbeschermer onder de werkplek te leggen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.