• Epoxy BS 2000 New
 • Epoxy BS 2000 New
 • Epoxy BS 2000 New
 • Epoxy BS 2000 New
 • Epoxy BS 2000 New
  • Epoxy BS 2000 New
  • Epoxy BS 2000 New
  • Epoxy BS 2000 New
  • Epoxy BS 2000 New
  • Epoxy BS 2000 New

  Art.nr. 600101

  Epoxy BS 2000

  Gepigmenteerde, wateremulgeerbare grondering

  Kleur: Kiezelgrijs | 6001
  Kleur: Kiezelgrijs | 6001
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Vaste stofgehalte 55 M-%

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,45 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 1900 mPa s

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,12 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 230 mPa s

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,41 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 450 mPa s

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Grondering in Remmers WDD-Systemen
  • Hechtbrug op oude coatings en keramische tegels
  • Systeemcomponent in TÜV PROFICERT-product Interieur gecertificeerde systemen (707106482-1,-5)

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Zeer goede hechting op de meeste ondergronden
  • Dampdoorlatend
  • Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij
  • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van de ondergrond moet gemiddeld ten minste 1,5 N/mm² zijn (kleinste enkele waarde ten minste 1,0 N/mm²), de druksterkte ten minste 25 N/mm².

    De ondergrond moet het evenwichtsvochtpercentage hebben bereikt en tijdens het gebruik beschermd zijn tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond.

    Betonmax. 6 M-% vocht

    Cementdekvloermax. 6 massa-% Vocht

    Anhydriet max. 0,3 M-%

    Magnesiet2 - 4 M-%

    Bij anhydriet en magnesiet dekvloeren moet indringing van vocht uit aangrenzende bouwdelen of bodem absoluut worden uitgesloten.

    In het algemeen bij anhydriet en magnesietvloeren altijd dampdoorlatende systemen toepassen.

    Keramische bekledingen, oude bekledingen, egalisatiemassa's en binnenliggende gestorte asfaltsoorten (AS-IC 10) moeten op hun coatbaarheid worden gecontroleerd, zo nodig moeten er testvlakken worden geplaatst.

   • Voorbereidingen

    De ondergrond met geschikte maatregelen, bijv. stofvrij stralen, voorbereiden zodat deze voldoet aan bovengenoemde eisen.

    Beschadigingen en onvolkomenheden in de ondergrond met Remmers PCC systemen of met Remmers epoxymortels vlak en strak dichtzetten.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 85 : comp. B 15
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

    Bij sterk zuigende oppervlakken, voeg indien nodig tot 10 M% water aan het product toe.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 30°C
   • kwasten/rollen
   • potlife 60 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemperatuur: minsten +8 °C tot +30 °C.

   • Hoge temperaturen verkorten, lage temperaturen, met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, verlengen in het algemeen de opgegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Kwast, rubberen vloertrekker, epoxy-roller, mixer.

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 9 maand
   • Bewaren in ongeopende, originele verpakking op een koele, droge plaats en beschermd tegen vorst gedurende ten minste 9 maanden.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Grondering

    Het epoxyharsmengsel wordt volledig zat op de ondergrond aangebracht en met daarvoor geschikt gereedschap, bijv. rubberen vloertrekker, verdeeld zodat de poriën in de ondergrond van het behandelde oppervlak volledig gevuld zijn.

    Indien noodzakelijk is een meerlagige toepassing toegestaan.

    ong. 0,15 - 0,25 kg/m² afhankelijk van de ondergrond

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Gronderingen altijd poriënvullend aanbrengen! Mogelijk ligt het verbruik hierdoor hoger. Eventueel is een tweede grondering noodzakelijk.

    Op niet-zuigende of enigszins hydrofobe oppervlakken kunnen onder bepaalde omstandigheden vernettingsstoornissen optreden. In dit geval is een tweede bewerking noodzakelijk.

    Het einde van de pot-life is niet herkenbaar door een toename in viscositeit of temperatuur. Daarom is het noodzakelijk om de maximum verwerkingstijd te respecteren.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

    Bij de verwerking van systemen waarvoor een toelating verplicht is, de betreffende toelating in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's