• Aqua H-480-Verharder

  Art.nr. 380602

  Aqua H-480-Verharder

  Isocyanaat als verharder voor Aqua-lakken

  Variant
  3806 | Aqua H-480-Verharder
  Grootte / hoeveelheid

  Eindereeks-artikel Het betreft een eindereeks-artikel, die in deze variant nog slechts beperkt leverbaar is. Informatie met betrekking tot de beschikbaarheid of alternatieven voor dit product kan u verkrijgen via uw contactpersoon bij Remmers. Met betrekking tot het opvolgend product

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel Alifatisch polyisocyanaat
  Dichtheid (20 °C) Ca. 1,103 g/cm³
  Geur Karakteristiek
  Uitlooptijd s (20° C, DIN 4) Ca. 52

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • In 2K-Aqua-Lakken:
   Aqua 2DS-450-2K-Diamantsealer
   Aqua 2HL-411/90-Hoogglanslak

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • UV-bestendig
  • Met de Remmers Patentmixer goed door te mengen
  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +25°C
   • patenmixer gebruiken
   • Voor de mengverhouding en verwerking zie het technisch merkblad van betreffende lakcomponent.

    De verharder al roerend toevoegen en het mengsel ten minste 2 minuten met de Remmers patentmixer tot een homogene massa mengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

    Gemengde materiaalrestanten niet in de gesloten verpakking laten uitharden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • patenmixer gebruiken
   • Remmers patentmixer

    Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 6 maand
   • In de originele gesloten verpakking, koel, vorstvrij en droog opgeslagen tenminste 6 maanden.

  • Verbruik
   • Zie gegevens lakcomponent

  • Algemene instructies
   • Voor gecertificeerde producten en opbouw de betreffende testrapporten / certificaten en het technisch merkblad in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten