Art.nr. 771001

Aqua OML-48/tm medium-solid oliebeits [eco]

Duurzame matte beits op basis van hernieuwbare grondstoffen voor hout op kwetsbare plekken in binnen- en buitentoepassingen

Automatisch inkleurbaar
Kleur: kleurloos | 7710
Kleur: kleurloos | 7710
Kies een kleur
Grootte / hoeveelheid

Eindereeks-artikel Het betreft een eindereeks-artikel, die in deze variant nog slechts beperkt leverbaar is. Informatie met betrekking tot de beschikbaarheid of alternatieven voor dit product kan u verkrijgen via uw contactpersoon bij Remmers. Met betrekking tot het opvolgend product

Productspecificaties

Bij levering

Bindmiddel Op basis van plantaardige oliën en biomassa-gebalanceerde bindmiddelen
Dichtheid (20 °C) ca. 1,02 g/cm³
Geur mild
Glansgraad mat
Viscositeit 300 mPas

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • voor binnen en buiten
 • voor maathoudende bouwdelen
 • voor beperkt maathoudende bouwdelen
 • voor niet maathoudende bouwdelen
 • alleen voor de professionele verwerker
 • Hout binnen en buiten
 • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
 • Beperkt maatvaste houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
 • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
 • Houten bijenkorven, bijenkasten en andere houten onderdelen in de bijenteelt
 • Speeltuintoestellen
 • Geschikt voor duurzaam bouwen, certificering DGnB, LEED, BNB

Eigenschappen

 • watergedragen
 • Op waterbasis, met zeer laag oplosmiddelgehalte
 • Blokvast (conform HO.03 richtlijn)
 • Druipt niet
 • Goede vloei
 • Weer- en UV-bestendig
 • Lange onderhoudsinterval
 • Op basis van hernieuwbare grondstoffen: ten minste 80%
 • Vrij van filmconserveringsmiddelen en houtconserveringsbiociden
 • Bewezen bijvriendelijkheid
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

   Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11-15%

   Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte max. 18%

  • Voorbereidingen

   Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

   Vergrijsde en verweerde houtoppervlakken tot op de draagkrachtige ondergrond schuren.

   Losse en gescheurde noesten alsmede open harsgallen verwijderen en met geschikte middelen (bijv. Verdunning V 101, Nitro of Universele verdunning) reinigen.

   Om zo min mogelijk houtbeschermende middelen te gebruiken, moet de constructie waterafstotend gemaakt worden (horizontale vlakken, open kopshout, capillaire voegen, water- en vochtnesten, contact met opspattend water, scherpe randen vermijden).

   Hout buitenshuis dat tegen rotting en blauwschimmel moet worden beschermd, voorbehandelen met een geschikt houtverduurzamingsmiddel* - niet van toepassing op hout binnenshuis (*Gebruik biociden met zorg. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie).

   BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

   Intacte oude verflagen goed schuren.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
  • voor gebruik roeren
  • airless/airmix / bekerpistool / kwasten
  • Materiaal goed doorroeren.

   Kwasten, spuiten.

   In houtvezelrichting aanbrengen.

   Bekerspuitpistool: spuitkop 2,0-2,5 mm; spuitdruk 2,0 - 3,0 bar

   Airmix spuiten: nozzle: 0,28- 0,33 mm, materiaaldruk: 70-90 bar, luchtdruk: 1 - 2 bar.

   Airless spuiten: sproei-mondstuk: 0,28 - 0,33 mm, druk: 70 -90 bar

   2 lagen aanbrengen. Eerste laag licht opschuren.

   Zo nodig nog meer lagen aanbrengen.

    

   Kopse kanten tegen wateropname beschermen door meerdere lagen met het materiaal in de overeenkomstige kleur aan te brengen. Als alternatief kunnen voor de eindafwerking de kopse kanten met Induline SW-910 worden behandeld.

   Aaneengesloten oppervlakken enkel bewerken met materiaal van hetzelfde chargenummer (materiaal van verschillende charges vooraf mengen), anders kunnen kleine verschillen in kleur, glans en textuur optreden.

   Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

 • Verwerkingsinstructies
  • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
  • Op een testvlak de compatibiliteit, hechting en kleur op de ondergrond testen.

   Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.

   Niet onder +5 °C verwerken.

   Bij te lage temperaturen en te hoge luchtvochtigheid worden de eigenschappen met vertraging bereikt.

   Met elke nieuwe laag wordt de kleur intensiever en neemt de glansgraad toe.

   De behandelde oppervlakken tijdens de verwerking/droging tegen regen, wind, zonnestraling en condensatie beschermen.

    

   Het product is in principe ook geschikt voor hout dat rijk is aan inhoudsstoffen (bijv. eiken, robinia, acacia).
   Bij de wateroplosbare houtbestanddelen kunnen echter reacties optreden, die vervolgens kunnen leiden tot verkleuring van de coatingfolie en dus tot een visuele beperking (geldt met name voor de witte en grijze schaduwzones).

   Bij inhoudstofrijke houtsoorten zoals bijv. eiken, red cedar, afzelia, redwood enz. kan door neerslag uitloging van in water oplosbare stoffen ontstaan. Dit kan tot verkleuringen op licht metselwerk of stucwerk leiden.

    

   Kleurloos & wit alleen voor niet direct verweerde buitenoppervlakken zoals dakonderkanten enz.

   Door het verschillende dekkend gedrag van witte en pastelkleurige beitstinten kan het visueel uitzicht variëren naargelang van de ondergrond. Vooraf moet worden nagegaan of er verkleuring van de glazuurlaag kan optreden door houtbestanddelen.

   Door de geringe UV-bescherming van deze tinten moet met kortere onderhoudsintervallen rekening worden gehouden.

   Om met deze kwesties rekening te houden en ze te verhelderen, moet vooraf een proefvlak worden gemaakt om de oppervlakteverwachting te waarborgen.

    

   *Informatie over zelfontbranding:

   Bij externe tests van het product ten opzichte van gebruikelijke, oxidatieve drogende referentieproducten is een duidelijk lagere reactiviteit gebleken. Derhalve is het zelfontbrandingsrisico als lager beoordeeld.

   Opgemerkt moet worden dat de door EPH uitgevoerde tests geen rekening konden houden met alle mogelijke scenario's die zich in de praktijk kunnen voordoen. Contact van voorwerpen en media die met dit product verontreinigd zijn, zoals lappen of stof, met andere licht ontvlambare stoffen, zoals stof dat cellulosenitraat of bepaalde oplosmiddelen bevat, kan bijvoorbeeld leiden tot omstandigheden die ontsteking tot gevolg hebben.

   Vermijd overmatige overspray.

   Stof dat vrijgekomen is bij het sproeien eerst laten drogen vooraleer het te verwijderen.

   Na het spuiten neergeslagen stof moet regelmatig in brandveilige afvalcontainers worden verwijderd en met water besproeid, vooral bij grote hoeveelheden, om ontbranding van dit afval te voorkomen.

  • Drogen

   Stofdroog: na ca. 1 uur
   Overschilderbaar: na ca. 8 uur.

   Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

   Bij lage temperaturen, weinig ventilatie en hoge luchtvochtigheid gaat het drogen langzamer.

   Afhankelijk van het soort hout, bijv. eiken kunnen de droogtijden op basis van de bestanddelen langer zijn.

  • Verdunnen

   Klaar voor gebruik.

 • Gereedschap / Reiniging
  • airless/airmix / bekerpistool / kwasten
  • Kwast met synthetische haren, blokkwast, vloeibekerpistool, Airless-/Airmix-sptuitapparatuur

  • Kwast met synthetische haren, blokkwast, vloeibekerpistool, Airless-/Airmix-sptuitapparatuur

    

   Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

   Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
  • houdbaarheid 24 maand
  • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

 • Verbruik
  • ca. 80 ml - 100 ml / m² per laag
  • Ca. 80-100 ml/m² per applicatie
   Minimaal twee lagen aanbrengen

 • Algemene instructies
  • DIN EN 71-3 "Migratie van bepaalde elementen":

   Dit product voldoet aan de grenswaarden voor de migratie van zware metalen in kinderspeelgoed volgens DIN EN 71-3 en voldoet daarmee aan een van de aanvullende eisen voor de veiligheid van kinderspeelgoed volgens de EU-speelgoedrichtlijn (2009/48/EG).

    

   Wanneer geschaafd lariks, of andere harshoudende naaldhoutsoorten worden toegepast, kan dit vooral bij de jaarringen, noesten en harsrijk laathout lijden tot een slechtere hechting en weersbestendigheid van de beitslaag.
   Hier moet rekening worden gehouden met kortere onderhoudsintervallen. Een oplossing is verwering vooraf of het hout zeer grof schuren (P80). Bij deze houtsoorten heeft een fijn bezaagd oppervlak een beduidend langere onderhoudsinterval.

   De voorschriften inzake de verduurzaming van constructief hout in acht nemen.

   Niet gebruiken op horizontale oppervlakken zonder afwateringshellingen en zonder randradius, voorkom opgehoopt vocht.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.