• PBD 2K

  Art.nr. 088625

  PBD 2K

  Oplosmiddelvrije, kunstharsgemodificeerde bitumenafdichting met rubber vulstoffen, 2K

  Varianten
  0886 | PBD 2K
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Basis kunststof bitumenemulsie met speciale vulstoffen
  Dichtheid klaargemaakt mengsel ong. 1,00 kg/l
  Drukgedrag droge laagdikte constant
  Droogtijd
  (20 °C / 70 % rel. vochtigheid)
  ong. 48 uur
  Consistentie pasteus
  Test-drukbelasting = 0,3 MN / m² > 80 %
  Scheuroverbrugging ≥ 2 mm
  Insnijdingsdrukproef (DIN 15820) voldoet ook zonder wapeningsweefsel
  Droog restwaarde ong. 80 Vol.%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten / wanden buiten
  • Afdichting beneden maaiveld voor nieuw- en bestaande bouw
  • Waterindringingsklasse W1.1-E, W1.2-E op betonondergronden, W3-E en W4-E volgens DIN 18533
  • Curatieve afdichting conform WTA-merkblad 4-6
  • Sokkel- en vloerwandaansluiting
  • Goedgekeurd voor aansluiting op (WU) water ondoorlaatbare betonconstructies

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Oplosmiddelvrij
  • Waterdicht
  • Hoge druksterkte (> 3 maal de normbelasting)
  • Extreem flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  • Getest Radondicht
  • Ook voor drukkend water van buitenaf (W 2.1-E, W 2.2-E) zonder versterkingselement (speciale overeenkomst).
  • AbP volgens PG UBB beschikbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Egale, minerale ondergrond.

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

    Bereid betonnen ondergronden voor op de wand-/basisverbinding door middel van mechanische verwijdering.

    Matvochtige oppervlaktes zijn toegelaten.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Rond de binnenhoeken af met een geschikte, minerale mortel.

    Oneffenheden > 5 mm mineraal dichtzetten.

    Zuigende minerale ondergronden met Kiesol MB gronderen. Niet-zuigende minerale ondergronden met BIT Primer [basic] (1:10 in water) gronderen.

    Indien versterking van de ondergrond noodzakelijk is (sanering), voorbehandelen met Kiesol (1:1 met water).

    Als contactlaag en om luchtbelletjes te vermijden, breng je een schraaplaag aan met het product.

  • Bereiding
   • Combiverpakking

    Maak het poederbestanddeel los voordat u het aan de bitumenemulsie toevoegt.

    Verwijder het gedroogde materiaal dat aan de rand van de emmer vastzit.

    Roer de bitumenmassa kort op.

    Voeg het poeder volledig toe aan de bitumenemulsie.

    Ca. 30 seconden mengen, het mengen onderbreken en ingesloten lucht laten ontsnappen.

    Aanklevend resterend poeder aan de binnenranden van de emmer afschrapen.

    Vervolgens nogmaals mengen tenminste 2 minuten tot een klontervrije, homogene consistentie.

    Tijdens het mengen moet de ankerspiraal op de bodem van de ton blijven.

    Zie menggebruiksaanwijzing.

  • Verwerking
   • airless/airmix spuiten / met spaan aanbrengen
   • verwerkingstijd min. 1 uur
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +5 °C tot max. +30 °C.

   • Oppervlakteafdichting

    Breng volgens de regels twee lagen product aan op de voorbereide ondergrond.

    Eventueel wapeningsweefsel in de eerste afdichtingslaag inbedden.

    Aansluiting aan (WU-Beton-Bauteile) (WU - Waterondoordringbaar) ≥ 15 cm, Inbedden van een wapeningsnet in de éérste laag.

     

    Elementvoegen

    Breng volgens de regels twee lagen product aan op de voorbereide ondergrond.

    Wapeningsweefsel in de éérste afdichtingslaag inbedden.

    Afdichting aan beide zijden ≥ 15 cm naast de voeg uitvoeren.

  • Verwerkingsinstructies
   • Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.

    Applicatie van volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de voorgaande laag uitvoeren.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen en UV-straling beschermen.

    Voor het in bedrijf stellen van de spuitmachine, spoelen en reiniging met water waaraan toegevoegd Bitumen SHM, art.nr. 0881 (circa 250 ml per 10 liter).

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten / met spaan aanbrengen
   • Anker mixer, spaan, laagdiktespaan

   • Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

    Uitgedroogd materiaal met Verdunning V101 verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,25 kg / mm laagdikte / m²
   • ong. 1,25 kg/m²/mm droge laagdikte ong. 1,5 kg/m² verlijming perimeterisolatieplaten Voor details zie verbruikstabel bij toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Waterinwerking klasse (conform DIN 18533)
    Droge laagdikte
    (mm)
    Natte laagdikte
    (mm)
    Verbruik
    (kg/m²)
    Opbrengst
    25 kg
    (m²)
    W1-E
    bodemvocht en water zonder druk
    ≥ 3 ong. 3,8
    ong. 3,8ong. 6,5

    W2.1-E

    matige inwerking van water onder druk

    (diepte beneden maaiveld ≤ 3 m


    ≥ 4 ong. 5,0
    ong. 5,0
    ong. 5,0

    W2.2-E *

    grote inwerking van water onder druk

    (diepte beneden maaiveld > 3 m)


    ≥ 4 ong. 5,0 ong. 5,0
    ong. 5,0
    W3-E
    water zonder druk op met aarde bedekte plafonds

    ≥ 4
    ong. 5,0
    ong. 5,0
    ong. 5,0
    W4-E
    spatwater bij spatplinten en capillair vocht in en onder muren in contact met de bodem

    ≥ 3 ong. 3,8
    ong. 3,8

    ong. 6,5

    * Toepassing alleen op betonondergronden tot 8 m onder het maaiveld, specifieke overeenkomst nodig.

    Toeslag op laagdiktes conform DIN 18533

    du = schraaplaag verbruik ca. 0,5 kg/m² (afhankelijk van de ondergrond)

    dv = - met laagdiktespaan niet nodig

            - zonder laagdiktespaan verbruik ca. 0,7 kg/m² (dmin = 4 mm)


  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Bij het uitvoeren van afdichtingswerkzaamheden moeten de gegevens van de betreffende testrapporten in acht worden genomen. Deze zijn op de website beschikbaar.

    De combinatie waterdichting in verband met waterondoorlatende (WU) betonnen vloerplaat moet afzonderlijk worden overeengekomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.