• 0000088625_PBD_2K

  Art.nr. 088625

  PBD 2K

  Oplosmiddelvrije, kunstharsgemodificeerde bitumenafdichting met rubber vulstoffen, 2K

  Productspecificaties

  Bij levering

  Basis kunststof bitumenemulsie met speciale vulstoffen
  Dichtheid klaargemaakt mengsel ca. 1,00 kg/l
  Drukgedrag droge laagdikte constant
  Droogtijd
  (20 °C / 70 % rel. vochtigheid)
  ca. 48 uur
  Consistentie pasteus
  Test-drukbelasting = 0,3 MN / m² > 80 %
  Scheuroverbrugging ≥ 2 mm
  Insnijdingsdrukproef (DIN 15820) voldoet ook zonder wapeningsweefsel
  Droog restwaarde ca. 80 Vol.%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten / wanden buiten
  • Afdichting beneden maaiveld voor nieuw- en bestaande bouw
  • Afdichting belastingklasse 4, 5, 6 conform DIN 18195 (teruggetrokken sinds juni 2017)
  • Ook bij van buitenaf drukkend water (belastingklasse 6)
  • Waterindringingsklasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W2.2-E op betonondergronden, W3-E en W4-E volgens DIN 18533
  • Curatieve afdichting conform WTA-merkblad 4-6
  • Sokkel- en voetafdichting
  • Goedgekeurd voor aansluiting op WU betonconstructies

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Oplosmiddelvrij
  • Waterdicht
  • Hoge druksterkte (> 3 maal de normbelasting)
  • Extreem flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  • Getest Radondicht
  • Ook voor drukkend water van buitenaf (W 2.1-E, W 2.2-E) zonder versterkingselement (speciale overeenkomst).
  • AbP volgens PG UBB beschikbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Egale, minerale ondergrond.

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

    Matvochtige oppervlaktes zijn toegelaten.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Rond de kim af met een minerale toepasselijke mortel.

    Oneffenheden > 5 mm mineraal dichtzetten.

    Zuigende minerale ondergronden met Kiesol MB gronderen. Niet-zuigende minerale ondergronden met BIT Primer [basic] (1:10 in water) gronderen.

    Indien versterking van de ondergrond noodzakelijk is (sanering), voorbehandelen met Kiesol (1:1 met water).

    Als contactlaag en om luchtbelletjes te vermijden, breng je een schraaplaag aan met het product.

  • Bereiding
   • Combiverpakking

    Maak het poederbestanddeel los voordat u het aan de bitumenemulsie toevoegt.

    Verwijder het gedroogde materiaal dat aan de rand van de emmer vastzit.

    Roer de bitumenmassa kort op.

    Voeg het poeder volledig toe aan de bitumenemulsie.

    Ca. 30 seconden mengen, het mengen onderbreken en ingesloten lucht laten ontsnappen.

    Aanklevend resterend poeder aan de binnenranden van de emmer afschrapen.

    Vervolgens nogmaals mengen tenminste 2 minuten tot een klontervrije, homogene consistentie.

    Tijdens het mengen moet de ankerspiraal op de bodem van de ton blijven.

    Zie menggebruiksaanwijzing.

  • Verwerking
   • spaanlaag
   • verwerkingstijd min. 1 uur
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 35°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +5 °C tot max. +35 °C.

   • Oppervlakteafdichting

    Breng volgens de regels twee lagen materiaal aan op de voorbereide ondergrond.

    Eventueel wapeningsweefsel in de eerste afdichtingslaag inbedden.

    Aansluiting aan (WU-Beton-Bauteile) (WU - Waterondoordringbaar) ≥ 15 cm, Inbedden van een wapeningsnet in de éérste laag.

     

    Elementvoegen

    Breng volgens de regels twee lagen materiaal aan op de voorbereide ondergrond.

    Wapeningsweefsel in de éérste afdichtingslaag inbedden.

    Afdichting aan beide zijden ≥ 15 cm naast de voeg uitvoeren.

  • Verwerkingsinstructies
   • Applicatie van volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de voorgaande laag uitvoeren.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen en UV-straling beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • spaanlaag
   • Ankermengspiraal, spaan, troffel, laagdiktespaan, aangepast spuitapparatuur.

   • Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

    Uitgedroogd materiaal met Verdunning V101 verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 1,25 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,25 kg/m²/mm droge laagdikte Ca. 1,5 kg/m² verlijming perimeterisolatieplaten Voor details zie verbruikstabel bij toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Waterinwerking klasse (conform DIN 18533)

    Belastingsklasse
    (conform DIN 18195) [terruggetrokken sinds juli 2017]

    Droge laagdikte
    (mm)
    Natte laagdikte
    (mm)
    Verbruik
    (kg/m²)
    Opbrengst 25 kg
    (m²)
    W1-E
    bodemvocht en water zonder druk
    klasse 4
    bodemvocht en water zonder druk
    3,0 ca. 3,8
    ca. 3,8ca. 6,5

    W2.1-E
    matige inwerking van water onder druk

    (diepte beneden maaiveld ≤ 3 m)

    klasse 6
    stuwend water en water onder druk 
    4,0 ca. 5,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0

    W2.2-E *
    grote inwerking van water onder druk

    (diepte beneden maaiveld > 3 m)


    4,0 ca. 5,0 ca. 5,0
    ca. 5,0
    W3-E
    water zonder druk op met aarde bedekte plafonds 
    klasse 5
    water zonder druk op met aarde bedekte plafonds 
    4,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0
    ca. 5,0

    W4-E 

    spatwater bij spatplinten en capillair vocht in en onder muren in contact met de bodem

    sokkelafdichting binnen reikwijdte muren  3,0 ca. 3,8
    ca. 3,8

    ca. 6,5

    * specifieke overeenkomst nodig / toepassing alleen toegestaan op betonondergronden

    Toeslag op laagdiktes conform DIN 18533
    du = schraaplaag verbruik ca. 0,5 kg/m² (afhankelijk van de ondergrond)
    dv = - met laagdiktespaan niet nodig
            - zonder laagdiktespaan verbruik ca. 0,7 kg/m² (dmin = 4 mm)

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Bij het uitvoeren van afdichtingswerkzaamheden moeten de gegevens van de betreffende testrapporten in acht worden genomen. Deze zijn op de website beschikbaar.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.