Art.nr. 285925

  FL fix [basic]

  Polymeergemodificeerde tegellijm

  Kleur: FL fix | 2859
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Beloopbaar/in te voegen Na ca. 12 uur
  Lijm laagdikte Tot max. 10 mm
  Open lijmtijd Ca. 30 minuten (afhankelijk van de temperatuur)
  Schudmaat Ca. 1,3 kg/dm³
  Waterdosering Ca. 6,5 l / 25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Het leggen van keramische wand- en vloertegels
  • Binnen- en buiten
  • Droog, nat en onder water
  • Afdichting in combinatie (AiV) afdichting in verband

  Eigenschappen

  • Hoge hechttreksterkte (C 2)
  • Zakt nagenoeg niet na (T) en zeer goede hechting
  • Zeer lange lijmopentijd (E)
  • Zeer lage emissie (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet voldoende draagvermogen hebben en droog, vlak, schoon, stevig, onvervormbaar en vrij van hechtingsbeperkende residuen zijn.

    Max. residueel vochtgehalte bij

    - Cementvloeren, zwevend of op een scheidingslaag ≤ 2,0 CM-%

    - Verbindingsdekvloeren kunnen worden betegeld, zodra de ondergrond beloopbaar is

    - Calciumsulfaatgebonden dekvloeren, onverwarmd ≤ 0,5 CM-%, verwarmd ≤ 0,3 CM-%

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Ondergrond egaliseren.

    Zuigende ondergronden met Primer Hydro F voorbehandelen.

    Verwarmde dekvloeren moeten voor het leggen van tegels legbaar verwarmd worden.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Indien nodig krasspachtel (contactlaag) aanbrengen om het hechtend vermogen te verbeteren.

    Product met een hiertoe geschikte getande spaan aanbrengen.

    Slechts zoveel mortel aanbrengen, als binnen de verlijmtijd (30 min.) met tegels kan worden belegd.

    De tegels moeten met lichte druk in het verse mortelbed worden geplaatst, op hun plaats geschoven en afgesteld.

    De norm DIN 18157 "Uitvoering van keramische vloeren volgens de dunbedmethode" dient in acht te worden genomen.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Niet bij direct zonlicht of opgewarmde oppervlakten aanbrengen.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    *Natuurlijke vulstoffen leiden tot geringe afwijkingen in de waterdosering. De juiste waterdosering is afhankelijk van het ondergrond en laagdikte.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Menggereedschap, strooitroffel, getande spaan, troffel, vlakspaan

   • Menggereedschap, vlakspaan, troffel, getande spaan

    Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,1 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,1 kg/m²/mm laagdikte
    4 mm kam: ca. 1,5 kg/m²
    6 mm kam: ca. 2,3 kg/m²
    8 mm kam: ca. 3,0 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    De producteigenschappen werden bepaald onder laboratoriumomstandigheden bij 23° C en 50% luchtvochtigheid.

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's