Art.nr. 285925

  FL fix [basic]

  Flexibele tegellijm

  Kleur: FL fix | 2859
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Beloopbaar/in te voegen Na ca. 12 uur
  Lijm laagdikte Tot max. 10 mm
  Open lijmtijd Ca. 30 minuten (afhankelijk van de temperatuur)
  Schudmaat Ca. 1,3 kg/dm³
  Waterdosering Ca. 6,5 l / 25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Het leggen van keramische wand- en vloertegels
  • Binnen- en buiten
  • Droog, nat en onder water
  • Afdichting in combinatie (AiV) afdichting in verband

  Eigenschappen

  • Hoge hechttreksterkte (C 2)
  • Zakt nagenoeg niet na (T) en zeer goede hechting
  • Zeer lange lijmopentijd (E)
  • Zeer lage emissie (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Ondergrond egaliseren.

    Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Primer Hydro F.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Ter verhoging van de hechttreksterkte een schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.

    Materiaal direct met een aangepaste tandkam uitkammen.

    Het te verlijmen materiaal in de verse lijmlaag leggen en aandrukken,

    De verse mortelrestanten van de bovenzijde van de tegels direct verwijderen.

    Voegen vrijwaren van mortelresten.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Niet bij direct zonlicht of opgewarmde oppervlakten aanbrengen.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    *Natuurlijke vulstoffen leiden tot geringe afwijkingen in de waterdosering. De juiste waterdosering is afhankelijk van het ondergrond en laagdikte.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Menggereedschap, strooitroffel, getande spaan, troffel, vlakspaan

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,1 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,1 kg/m²/mm laagdikte
    4 mm kam: ca. 1,5 kg/m²
    6 mm kam: ca. 2,3 kg/m²
    8 mm kam: ca. 3,0 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    De producteigenschappen werden bepaald onder laboratoriumomstandigheden bij 23° C en 50% luchtvochtigheid.

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's