• BTM [basic]

  Art.nr. 111710

  BTM [basic]

  Verspuitbaar universeel lossingsmiddel op basis van minerale oliën

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) 0,85 g/cm³
  Kleur geelbruin
  Vlampunt > 100
  Consistentie vloeibaar

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Zuigende en niet zuigende bekistingsondergronden
  • Verwarmde bekistingen tot +80°C
  • Bescherming voor betonnen tafels, productie-installaties en bouwmachines

  Eigenschappen

  • Universeel te gebruiken voor talrijke bekistingen
  • Geschikt voor zichtbeton
  • Zeer goede lossende werking, beschermt bekisting en weerbestendig
  • Te kwasten en spuiten
  • Oplosmiddelvrij
  • Geurarm
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Vervuilde of bekistingen met was reinigen.

   • Voorbereidingen

    Behandel de nieuwe houten bekisting vóór het eerste gebruik met cementpasta. Afborstelen de dag erop, en behandelen met een lossingsmiddel.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 80°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: minstens +5 °C tot max. +80 °C

   • Gebruiksklaar, onmiddellijk uit de verpakking verwerkbaar.

    Het materiaal dun aanbrengen.

    Plasvorming vermijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • Lage druk spuitapparatuur met een breedstraalnozzel nr. 111, vloertrekker, resp. kortharige bezem, doeken.

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met Verdunning V101 reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Het verbruik is afhankelijk van de verwerking en soort van bekisting. Niet zuigende bekisting: 1 liter voor ongeveer 80 m². Poreuze, zuigende bekisting: 1 liter voor ongeveer 40 m².

  • Algemene instructies
   • Op zichtbeton vlakken volgens DBV-merkblad, afhankelijk van het soort beton, een proefvlak opzetten.

    Verwijder materiaalresten op het betonnen oppervlak zonder resten achter te laten voordat u verf of coatings aanbrengt.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten