• 0000634411_Epoxy_UV_100_New
  • 0000634411_Epoxy_UV_100_New

  Art.nr. 634403

  Epoxy UV 100 New

  Vergelingsarme, transparante epoxyhars

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,12 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 750 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,01 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 450 mPas

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,08 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 615 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Bindmiddel voor grindvloeren
  • Topcoating voor instrooivloer
  • Fixeerlaag voor vol en zat ingestrooide vlokkenvloeren
  • Transparante coating

  Eigenschappen

  • Beperkte vergeling
  • Mechanisch belastbaar
  • Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van de gegrondeerde ondergrond moet min. 1,5 N/mm² bedragen (kleinste waarde min. 1,0 N/mm²). De drukvastheid moet min. 25 N/mm² bedragen.

    Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering of epoxy-schraaplaag aangebracht worden.

    Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 66,6 : comp. B 33,4
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen/gietcoating staand te verwerken
   • potlife 30 min
   • verwerkingstemperatuur min. 12°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +12°C tot max. +30°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen/gietcoating staand te verwerken
   • Spaan, getande spaan, rubberen vloertrekker, epoxyroller, prikroller, mengapparaat eventueel dwangmenger

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakkking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand (component A) respectievelijk min. 24 maand (component B).

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken.

    Bij belasting door metaal- en met polyamidebanden uitgeruste voertuigen zoals door dynamische puntlasten kan er verhoogde slijtage optreden.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Lage temperaturen bij de verwerking kunnen leiden tot een reducering van de waterbestendigheid. Het coaten van oppervlakken die met water belast worden alleen bij lucht- en ondergrondtemperaturen boven +12°C uitvoeren.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    De UV-bestendigheid kan door een geschikte topsealer worden verbeterd.

    Niet geschikt voor buiten toepassingen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's