Art.nr. 513205

  PUR PF-232-Pigmentvuller

  Hoog gepigmenteerde 2K-spuitvuller met uitstekende schuurbaarheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel Acrylaat
  Dichtheid (20 °C) Ong. 1,23 g/cm²
  Geur Species-typisch
  Uitlooptijd s in DIN 4 Beker ong. 45

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Voorbereiding van dekkend gepigmenteerde laklagen
  • Hoogwaardige meubelen
  • Massief hout en bouwmaterialen van hout

  Eigenschappen

  • UV-bestendig
  • Hoge vulkracht
  • Goede vloeiing
  • Snelle droging & goede schuurbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Houtvochtigheid: 8-12 %

    Harsgels moeten worden verwijderd of voldoende worden gestript met PUR FG-205.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond schuren met P 150 - 180.

    Lakken direct na het schuren.

    Harsgels moeten worden verwijderd of voldoende worden gestript met PUR FG-205.

    Voor kritische ondergronden / hoge vereiste, gronderen met PUR FG-205.

    Ruwe MDF platen, kanten en gefreesde stukken met een geschikte grondering voorbehandelen.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minsten +18 °C tot max. +25 °C.

   • Materiaal goed oproeren.

    Spuiten.

    Bekerspuitpistool: spuitkop 2,0-2,5 mm; spuitdruk 2,0-3,0 bar

    Airmixspuiten: Mondstuk: 0,23-0,28 mm, Materiaaldruk: 80-100 bar, Verstuiverluchtdruk: 1,2-2 bar.

    Airlessspuiten: Mondstuk: 0,23-0,28 mm, Materiaaldruk: 80-120 bar.

    Na droging tussendoor schuren met P 240 - 320.

    Herhaal de bewerking indien nodig.

    Na droging voor- en aflak met geschikte producten.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    De tijdspanne waarin het product zonder tussenschuren kan worden afgelakt, is gebaseerd op de indicatie "Overwerkbaar" (droogtijd). Na het overschrijden van deze tijd moet het oppervlak vlak voor verdere werkzaamheden worden geschuurd en ontstoft.

    Bij de verpakking van de gelakte bouwdelen, luchtdoorlatend materiaal gebruiken.

   • Drogen

    Stofdroog: ongeveer 30 minuten Schuurbaar: na ongeveer 2 uur.

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Indien nodig met V-890-verdunner.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Airless, airmix sproeiers, bekerpistool

   • Reiniging van het gereedschap met WV-891 wasverdunning of V-890 verdunning.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • 125 - 225 ml/m² per bewerking

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.