• Acryl Color ZL
 • Acryl Color ZL
  • Acryl Color ZL
  • Acryl Color ZL

  Art.nr. 292013

  Acryl Color ZL

  Milieuvriendelijke, watergedragen gekleurde coating

  Kleur: kiezelgrijs | 2920
  Kleur: kiezelgrijs | 2920
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 1,20 - 1,25 kg/l
  Pigment Alkalibestendig Oxidpigment
  Viscositeit ong. 3500-4500 mPa∙s
  Actieve stof Acryl-Copolymeer

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Minerale ondergronden
  • Voor het coaten van lekbakken en opvangkamers in combinatie met Acryl Primer SV

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Ondoorlaatbaar en bestand tegen: stookolie, diesel, motorolie
  • Elastisch
  • Waterverdunbaar
  • Milieuvriendelijk
  • Zijdemat
  • Kleurvast
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, zuiver, stof en scheurvrij (uitgenomen haarscheuren)

    Vrij van schadelijke bouwzouten

   • Voorbereidingen

    Niet draagkrachtige, oude verflagen volledig verwijderen

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemperatuur: min. +5 °C tot max. +25 °C.

   • Materiaal goed doorroeren.

    Het oppervlak met geschikt gereedschap bewerken.

    Materiaal in 3 bewerkingen toepassen

    Wachttijd tussen de bewerkingen is minstens 24 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargenummer behandelen.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Verfroller, blokkwast, kwast. Airless-spuitapparatuur

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • 0,25 ltr/m² per laag

   • 3 bewerkingen vereist

    Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

    Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Alleen voor licht en niet permanent belaste vloeroppervlakken.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten