Art.nr. 780112

  Acryl Pro

  Plastisch elastische afdichting en lijm

  Kleur: Transparant | 7801

  Productspecificaties

  Bij levering

  Velvorming ca. 15 Min. (+23°C/50 % rV)
  Viscositeit Pasteus/stabiel
  Dichtheid
  (DIN EN ISO 1183-1A)
  1,07 g/cm³

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Elasticiteitsspanningswaarde
  100 % (DIN EN ISO 8339)
  0,02 N/mm²
  Elasticiteit tot breuk
  (DIN EN ISO 8339)
  > 200 %
  Volumeverlies
  (DIN EN ISO 10563)
  ca. < 30 %
  Toelaatbare totaalvervorming
  (DIN EN 15651-1)
  ± 7,5 %

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Dakdekkerswerkzaamheden
  • Loodgieters en installateurs
  • Algemene verlijmingen in bouw- en houtbranche

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Hoge kleefkracht, ook op vochtige ondergronden.
  • Verdraagzaam met bitumen
  • Universele hechting
  • Overschilderbaar
  • Oplosmiddelhoudend
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    De ondergrond moet draagkrachtig, zuiver en vetvrij zijn. Metaal moet blank geschuurd zijn.

  • Verwerking
   • kitpistool
   • verwerkingstemperatuur min. -5°C max. 35°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5ºC tot maximum +35 °C verwerken.

   • Breng het materiaal aan op één zijde, verdeel gelijkmatig en druk de beide delen samen.

    Verwijder overtollig materiaal met een vochtige spatel.

  • Verwerkingsinstructies
   • Het materiaal kan bij toepassing op verf een (tijdelijke) oplosreactie veroorzaken; Plaats een proefvlak.

    Niet in contact brengen met polystyrol of styropoor.

    Niet voor langdurige waterbelasting.

    Acryl SK niet opwarmen, temperaturen boven +60° C vermijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kitpistool
   • Kitpistool, spachtel, voeggladtrekker

   • Reiniging/verwijdering in verse toe-stand en na verharding met V 101.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 36 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen tenminste 36 maanden.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid ca. 100 ml / cm² x m
   • 100 ml per m bij een voegafmeting van 1 x 1 cm.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's