• PBD 1K

  Art.nr. 087010

  PBD 1K

  Oplosmiddelvrije, kunststofgemodificeerde dik-bitumencoating met rubbervulstoffen 1K.

  Varianten
  0870 | PBD 1K
  Grootte / hoeveelheid

  Eindereeks-artikel Het betreft een eindereeks-artikel, die in deze variant nog slechts beperkt leverbaar is. Informatie met betrekking tot de beschikbaarheid of alternatieven voor dit product kan u verkrijgen via uw contactpersoon bij Remmers. Met betrekking tot het opvolgend product

  Productspecificaties

  Bij levering

  Basis Kunststof-bitumen-emulsie met rubbergranulaten
  Dichtheid klaargemaakt mengsel ong. 1,02 kg/l
  Drukgedrag Droge laagdikte constant
  Droogtijd
  (20 °C / 70 % rel. vochtigheid)
  ong. 48 uur
  Consistentie Pasteus, tixotroop
  Test-drukbelasting = 0,3 MN / m² > 80 %
  Scheuroverbrugging ≥ 2 mm
  Insnijdingsdrukproef (DIN 15820) Voldoet, ook zonder wapeningsnet
  Droog restwaarde ong. 75 Vol.%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden buiten
  • Afdichting beneden maaiveld voor nieuw- en bestaande bouw
  • Waterinwerking klasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E en W4-E conform DIN 18533
  • Curatieve afdichting conform WTA-merkblad 4-6
  • Sokkel- en vloerwandaansluiting

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Oplosmiddelvrij
  • Waterdicht
  • Hoge druklast > 0,3 MN/m²
  • Extreem flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  • Getest Radondicht
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Egale, minerale ondergrond.

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

    Bereid betonnen ondergronden voor op de wand-/basisverbinding door middel van mechanische verwijdering.

    Matvochtige oppervlaktes zijn toegelaten.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Rond de binnenhoeken af met een geschikte, minerale mortel.

    Oneffenheden > 5 mm mineraal dichtzetten.

    Zuigende minerale ondergronden met Kiesol MB gronderen. Niet-zuigende minerale ondergronden met BIT Primer [basic] (1:10 in water) gronderen.

    Indien de ondergrond verstevigd dient te worden, de ondergrond met Kiesol (1:1 met water) gronderen!

    Als contactlaag en om luchtbelletjes te vermijden, breng je een schraaplaag aan met het product.

  • Verwerking
   • airless/airmix spuiten / met spaan aanbrengen
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemperatuur: minstens +5ºC tot maximum +30 °C.

   • Gebruiksklaar, onmiddellijk uit de verpakking verwerkbaar.

    Verwijder het gedroogde materiaal dat aan de rand van de emmer vastzit.

    Breng volgens de regels twee lagen product aan op de voorbereide ondergrond.

    Eventueel wapeningsweefsel in de eerste afdichtingslaag inbedden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.

    Applicatie van volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de voorgaande laag uitvoeren.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen en UV-straling beschermen.

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten / met spaan aanbrengen
   • Scheplepel, vlakspaan, laagdiktespaan, geschikte spuitapparatuur

   • Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

    Uitgedroogd materiaal met Verdunning V101 verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,4 kg / mm laagdikte / m²
   • ong. 1,4 kg/m²/mm droge laagdikte Details zie verbruikstabel onder toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Waterinwerking klasse
    (conform DIN 18533)

    Droge laagdikte
    (mm)
    Natte laagdikte
    (mm)
    Verbruik
    (kg/m²)
    Opbrengst
    25 kg
    (m²)
    W1-E
    Bodemvocht en niet drukkend water

    ≥ 3 ca. 4,1 ca.  4,0 ca. 6,3

    W2.1-E
    matige inwerking van drukkend water (diepte onder maaiveld ≤ 3 m)


    ≥ 4 ca. 5,5 ca. 5,5 ca. 4,5
    W3-E
    niet drukkend water op met aardeebedekte plafonds

    ≥ 4 ca. 5,5 ca. 5,5 ca. 4,5
    W4-E
    Spatwater bij spatplinten en capillair vocht in en onder muren onder maaiveld

    ≥ 3 ca. 4,1 ca. 4,0 ca. 6,3

    Toeslag op de laagdikte conform DIN 18533

    du = schraaplaag verbruik ca. 0,5 l/m² (afhankelijk van de ondergrond)

    dv = - met laagdiktespaan niet nodig

            - zonder laagdiktespaan verbruik ca. 0,7 l/m² (dmin = 4mm)

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Bij het uitvoeren van afdichtingswerkzaamheden moeten de gegevens van de betreffende testrapporten in acht worden genomen. Deze zijn op de website beschikbaar.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.