• Primer Hydro S F
  • Primer Hydro S F

  Art.nr. 107205

  Primer Hydro S F

  Minerale grondering met sterk verstevigende werking

  Variant
  1072 | Primer Hydro S F
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid Kleurloos
  Dichtheid (20 °C) ca. 1,15 g/cm³
  Vaste stofgehalte Ca. 27 %
  pH-Waarde ca. 11,5
  Drager Water

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Structurele versterking van minerale bouwmaterialen onder opvolgende pleisterlagen

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Verstevigend
  • Verkiezeling van de ondergrond
  • Waterig
  • Alkalibestendig
  • Mineraal
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, zuiver, stof en scheurvrij (uitgenomen haarscheuren)

    Vrij van schadelijke bouwzouten

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • injectie onder druk
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • Schudden voor gebruik.

    Het materiaal door kwast, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen.

    De behandeling eventueel herhalen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Materiaalrestanten aan het oppervlak vermijden.

    Glanzende lagen moeten worden vermeden.

    Constructiefouten, zoals scheuren, gescheurde voegen, beschadigde aansluitingen, opstijgend vocht, moeten vooraf worden verholpen.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

   • Drogen

    1 tot 6 uur, afhankelijk van de toepassingshoeveelheid, het bouwmateriaal en de omgevingsomstandigheden.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • injectie onder druk
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • Lage drukspuit, lamsvelrollen, blokkwast
    Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 24 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • Oppervlakteversteviging: ca. 0,5 – 1,0 kg/m²
    Onder druk: ca. 30 – 50 kg/m³ metselwerk

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Niet geschikt voor gebruik op oppervlakken die zichtbaar blijven, zoals zichtbaar metselwerk.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.