Art.nr. 085110

  MB 1K rapid

  Multifunctionele 1K afdichtingscoating

  Variant
  0851 | MB 1K rapid
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Basis Polymeer-gemodificeerd bindmiddel, additieven, speciale vulstoffen
  Consistentie Pasteus
  Scheuroverbrugging ≥ 3 mm (met ≥ 3 mm droge laagdikte)
  Laagdikte 1,3 mm natte laagdikte resulteert in ca. 1 mm droge laagdikte
  De maximale nattelaagdikte mag niet meer zijn dan 4 mm!
  Schuifdruktest Voldoet ook zonder versterkende tussenlagen
  Dampdiffusieweerstand µ 9680

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten / wanden buiten
  • Nieuwbouwafdichting
  • Bouwwerken > 3 m beneden maaiveld
  • Aansluiting op WU betonconstructies
  • Afdichting in en onder muren
  • Waterdicht maken van plinten en pleisterwerk
  • Curatieve uitwendige afdichting
  • Hechtbrug op oude bitumen

  Eigenschappen

  • oplosmiddelvrij
  • Kan rechtstreeks uit de verpakking worden aangebracht zonder te mengen
  • Snelle, crosslinker-ondersteunde doordroging
  • Snelle hechting, zelfs op niet-minerale ondergronden
  • Zeer lage emissie (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Getest Radondicht
  • Extreem flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  • Waterdicht onder druk
  • Stuc- en overschilderbaar
  • Kan worden aangebracht als een slurry, met een borstel, een spatel of door te spuiten.
  • Vorst- en dooizoutbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet vlak, draagkrachtig, droog, schoon, stofvrij en vrij van olie, vet en lossingsmiddelen zijn.

    Niet-minerale ondergronden opruwen

    Zuigende mineralen ondergronden, behalve zelfverdichtend beton (ZVB), mogen licht vochtig zijn.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Maak de kimnaad met een geschikte mortel.

    Oneffenheden > 5 mm met een geschikte spachtel dichtzetten.

    Bij doorvoeren PVC buizen met schuurpapier opruwen, metalen buizen reinigen en eventueel schuren.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

    Zuigende minerale ondergronden gronderen met Kiesol MB.

    Als contactlaag en om luchtbelletjes te vermijden, breng je een schraaplaag aan met het product.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 35°C
   • kwasten / met spaan / spuiten
   • Verticale/horizontale oppervlakteafdichting, alsmede afdichting in en onder muren:

    Breng volgens de regels twee lagen product aan op de voorbereide ondergrond.

    Doorvoeren

    W1-E: Doorvoeren rondom kimnaadachtig afdichten.

    Sokkelpleister

    Voor navolgende aan te brengen stuclagen moet een extra slurrylaag op de laatste afdichtingslaag worden aangebracht en nat-in-nat SP Prep volledig dekkend aanbrengen.

    Overlagen met hecht- en wapeningsmortel kan zonder extra slurrylaag/aanbrandmortel.

    Coaten

    Rechtstreeks te coaten met een bindmiddelrijke dispersieverf.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwerkingsinstructies
   • Tijdens het aanbrengen moet de oppervlaktetemperatuur van de ondergrond > 3 Kelvin boven de dauwpunttemperatuur van de omgevingslucht liggen.

    Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.

    Niet bij direct zonlicht verwerken.

    De schraaplaag geldt niet als afdichtingslaag.

    De verse afdichting tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    Droge afdichting beschermen tegen mechanische schade.

    Zorg voor extra lastverdeling bij waterdichting onder stellagers.

    Bij de verwerking in gesloten ruimtes voor voldoende ventilatie zorgen (eventueel adembescherming dragen).

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

    De maximale nattelaagdikte mag maximaal 4 mm bedragen!

    De voorbereiding/afdichting van binnenhoeken zonder holkeel is niet bouwtechnisch getest.

    Voegen van het type I, waarbij voegenbanden van kunststof - of vlies- of vezelversterkte elastomeerbanden - in de afdichting moeten worden ingebed, kunnen uitsluitend met vloeibaar te verwerken 2K afdichtingsmaterialen (flexibele polymeer-gemodificeerde coating/minerale afdichtingsmortel) worden uitgevoerd.

     

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Pollepel, vlakspaan, laagdiktespaan, plamuurborstel, blokkwast, roller

    Hiertoe geschikte mechanische technologie, zoals slangenpompen, schroefpompen of airless-zuigerpompen

    Gereedschap voordat de mortel verhardt met water schoonmaken.

    Opgedroogd materiaal kan alleen nog mechanisch worden verwijderd.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 9 maand
   • Bewaren in ongeopende, originele verpakking op een koele, droge plaats en beschermd tegen vorst gedurende ten minste 9 maanden.

  • Verbruik
   • 1,3 kg / mm laagdikte / m²
   • Minimaal 1,3 kg/m²/mm droge laagdikte.

    Laagdiktes en verbruik bij toepassing als scheuroverbruggende minerale afdichtingsmortel in binnen- en buitentoepassingen: zie de verbruikstabel onder toepassingsvoorbeelden.

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Toepassingsvoorbeelden


   • Bestendigheid tegen vochtinwerking

    (DIN 18533 / 18535)
    Droge-laagdikte
    (mm)    Natte-laagdikte
    (mm) ****    Verbruik (kg/m²)     Spreidend vermogen
    25 kg (m²)    W1.1-E/W1.2-E*
    Optrekkend vocht en watermigratie zonder hydrostatische druk    Optrekkend vocht
    en watermigratie zonder hydrostatische druk    ≥ 2    ca. 2,6    ca. 2,7    ca. 9,25    W2.1-E** matige watermigratie bij hydrostatische druk (waterkolom <3
    m)    Stuwend percolaat
    en water onder druk    ≥ 3    ca. 3,9    ca. 4,0    ca. 6,25    W2.1-E** matige
    watermigratie bij hydrostatische druk (waterkolom <3 m)    Afdichting bij
    overgang naar WU-betonbouwelementen    ≥ 3    ca. 3,9    ca. 4,0    ca. 6,25    W2.2-E*** hoge watermigratie bij water onder hydrostatische druk
    (waterkolom <3 m)    ---    ≥ 4    ca. 5,3    ca. 5,5    ca. 4,5    W3-E** Water zonder hydrostatische druk op plafond dat met grond is
    bedekt    Water zonder
    hydrostatische druk op plafond dat met grond is bedekt    ≥ 3    ca. 3,9    ca. 4,0    ca. 6,25    W4-E Opspattend water tegen wandsokkel   


         Opspattend water-/


    Sokkelafdichting    ≥ 2    ca. 2,6    ca. 2,7    ca. 9,25    W4-E Capillair
    water in en onder muren die met grond in contact staan    Afdichting in en
    onder muren    ≥ 2    ca. 2,6    ca. 2,7    ca. 9,25    W2-B    Inwerking van
    water in reservoirs met een vulhoogte van ≤ 10 m    ≥ 3    ca. 3,9    ca. 4,0    ca. 6,25  • Algemene instructies
   • Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Bij de planning en uitvoering dienen algemene bouwkundige certificaten (Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse, abP) in acht te worden genomen.

    De afzonderlijke overeenkomsten alsmede testrapporten zijn te vinden op onze website www.remmers.com

    Steeds een proefvlak zetten!

    Het materiaal is UV-bestendig op verticale oppervlakken in de plint en kan ook zonder verf/pleister worden gebruikt op oppervlakken die niet in contact staan met de grond.
    Een kleurverandering is mogelijk, maar heeft geen invloed op de waterdichtheid!

    Afpelweerstandstests (peeltests) zijn voor de beoordeling van de geschiktheid voor gebruik van het product niet geschikt en niet toegestaan.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.