• Color PA Fill

  Art.nr. 649030

  Color PA Fill

  Met kwartsiet gevulde, met vezels versterkte tussencoating voor het egaliseren van betonnen oppervlakken

  Kleur: wit | 6490
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel 100 % pure acrylaat
  Dichtheid (20 °C) ong. 1,5 g/cm³
  Vaste stofgehalte 75 %
  pH-Waarde (20 °C) 8,5
  Pigment titaandioxide, ijzeroxide
  Viscositeit ong. 6000 mPas
  Toevoegingen minerale vulstoffen

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Waterdampdoorlaatbaarheid
  (DIN EN ISO 7783-2)
  sd ≤ 0,6 m
  C02-doorlaatbaarheid
  (DIN EN 1062-6)
  sd > 50 m
  Wateropnamecoefficiënt
  (DIN EN 1062-3)
  w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  Oppervlakte structuur Kwartsietstructuur
  Glansgraad (DIN EN 1062) Mat

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • wanden/plafonds binnen en buiten
  • Voor het dichtzetten van onvolkomenheden en beschadigingen tot 1 mm dikte
  • Voor het overlagen van beton en draagkrachtige dispersieverven c.q. coatings
  • Tussenbehandeling in OS 4 (OS-C) en OS 5a (OS-DII)-Systeem conform DIN EN 1540 / DIN V 18026
   Remmers OS C / OS 4-System: OS Concre Fill (-Color PA Fill-) + Betonacryl (-Color PA-)
   Remmers OS-DII / OS 5a-System: OS Concre Fill (-Color PA Fill-) + Elastoflex-Gevelverf (-Color Flex-)

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Scheuroverbruggend tot 0,3 mm (stabiele scheur)
  • Goede hechting op beton alsook op draagkrachtige, minerale of kunstharsgebonden verfproducten
  • Kwast-, rol- en spachtelbaar
  • Mineraal gevuld en vezelversterkt.
  • Staat op de BASt lijst
  • Getest conform DIN EN 1504-2
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, zuiver, stof en scheurvrij (uitgenomen haarscheuren)

    Vrij van zouten

   • Voorbereidingen

    Draagkrachtige, minerale ondergronden met Primer H behandelen.

    Zandende, vast hechtende ondergronden met Primer Hydro HF gronderen.

    Voor coatings na het coatingssyteem OS 4 en OS 5a hoeft geen grondering te worden aangebracht.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 30°C
   • kwasten/rollen plamuren / airless/airmix spuiten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemepratuur: min. +8 °C tot max. +30 °C.

   • Materiaal goed doorroeren.

    Het oppervlak met geschikt gereedschap bewerken.

    Materiaal afhankelijk van de ondergrondconditie in 1 - 2 bewerkingen toepassen

    Voor coatings na het coatingssyteem OS 4 en OS 5a moeten twee bewerkingen aangebracht worden.

    Wachtijd tussen de beide lagen, minstens 8 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Bij gebruik van Airless-spuitapparatuur de filter verwijderen om verstoppingen te voorkomen.

    Voor minerale spachtels, aangepaste apparatuur gebruiken, aanbevolen sproeiergrootte 0,055 inch

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

    De ondergrondtemperatuur moet gedurende de applicatie en uitharding tenminste +3º C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

   • Verdunnen

    Bij spuittoepassingen kan het materiaal met max. 2% water worden verdund.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen plamuren / airless/airmix spuiten
   • Kwast, blokkwast, verfroller, spachtel, airless-spuitapparatuur

   • Gereedschap en spatten direct in natte toestand reinigen met water.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 400 ml - 900 ml / m² per laag
   • Afhankelijk van de ondergrond ong. 400 - 900 ml/m² per laag

   • Het verbruik is afhankelijk van de zuiging van het oppervlak.

    Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

    Voor de oppervlakte-beschermingssytemen OS 4 en OS 5a verwijzen naar het proefrapport.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.