Art.nr. 108425

  Betofix R4 SR

  Vezelversterkte PCC/SPCC voor het in stand houden en repareren van beton

  Kleur: Grijs | 1084
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte (28 d) ≥ 8,0 N/mm²
  Brandklasse Klasse A1
  Druksterkte 1 d = ≥ 15 N/mm²
  7 d = ≥ 40 N/mm²
  28 d = ≥ 50 N/mm²
  Dyn. E-Module ≥ 25000 N/mm²
  Vochtigheidsklasse WO, WF, WA, WS
  Kwaliteitswaarborg QDB
  Korrelgrootte 2 mm
  Hechtingssterkte (DIN EN 1542) (28 d) ≥ 2,0 N/mm²
  Capillaire wateropname ≤ 0,5 kg/(m²•h0,5)
  Waterdosering Ca. 10,7% komt overeen met 2,7 l/25 kg
  Krimp 28 dagen ≤ 0,55 mm/m
  Blootstellingsklasse carbonatatie XC1, XC2, XC3, XC4 chloride met uitzondering van zeewater XD1, XD2, XD3 chloride uit zeewater XS1, XS2, XS3 vorst met/zonder dooizout XF1, XF2, XF3, XF4 chemische aantasting XA1, XA2* slijtage XM1, XM2

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden/plafonds binnen en buiten
  • Voor beton in gebieden waar sprake is van een hoge chemische belasting (inclusief expositieklasse XA3).
  • Instandhouding van betondelen met een ruw oppervlak, waar sprake is van statische en dynamische belasting
  • Rioolwater met een hoge chemische aantasting, zoals waterzuiveringen, indikinstallatie en aanvoer
  • Bij drinkwatervoorzieningen, voldoet aan de eis conform DVGW werkblad W 270, W 300 en W 347
  • Steunwanden, gevels, platen en balkons
  • Onder rijbanen, op bruggen en parkeergarages
  • Voor binnen, buiten en natte gebieden bij oude en nieuwe gebouwen

  Eigenschappen

  • Combineert corrosiebescherming, primer, grove en fijne mortel
  • M3 mortel conform RiLi-SIB en klasse R4 conform EN 1504-3
  • Kan zowel handmatig als machinaal verwerkt worden
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Laagdikte in één laag bij beschadigingen tot 80 mm
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Wapening blootleggen, ontroesten tot norm SA 2 ½.

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

    Oppervlakte opruwen

    De sterkte van de ondergrond moet minstens > 1,5 N / mm² bedragen

  • Verwerking
   • mortelpomp / troffel/plamuurmes/ gladde spaan / mortelpomp
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Handmatige verwerking

    Om een optimale hechting te verkrijgen tussen het beton en de mortel wordt eerst op de mat vochtige ondergrond een schraaplaag van het aangemengde materiaal aangebracht.

    Op moeilijk bereikbare plaatsen het product een beetje verdund als contact-slurrylaag aanbrengen.

    Laagdikte in één laag 5 - 25 mm.

    Laagdikte in twee lagen < 50 mm, verwerking nat-in-nat.

    Laagdikte in één laag ter plaatse van beschadigingen en oneffenheden < 80 mm.

     

    Machinale verwerking

    Laagdikte in meerdere lagen nat-in-nat < 50 mm.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • De voorgenatte ondergrond moet nog licht zuigkrachtig zijn.

    Wanneer na reparatie de dekking van het beton op de wapening < 10 mm bedraagt, Betofix KHB als corrosiebescherming aanbrengen.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Het is niet toegestaan handmatig te mengen alsmede mengen in gedeeltes.

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Technik Service, tel. 05432 83-153.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelpomp / troffel/plamuurmes/ gladde spaan / mortelpomp
   • Mengapparaat, spaan, geschikte machineapparatuur

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 9 maand
   • Op pallets, droog opgeslagen, in gesloten verpakking circa 9 maanden

  • Verbruik
   • 2,0 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 2,0 kg/m²/mm laagdikte, of ca. 2,0 kg/dm³

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten