Art.nr. 100806

  Betofix Fill

  PCC fijnspachtel

  Kleur: betongrijs | 1008
  Grootte / hoeveelheid

  Eindereeks-artikel Het betreft een eindereeks-artikel, die in deze variant nog slechts beperkt leverbaar is. Informatie met betrekking tot de beschikbaarheid of alternatieven voor dit product kan u verkrijgen via uw contactpersoon bij Remmers. Met betrekking tot het opvolgend product

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte 28 d: ≥ 7,0 N/mm²
  Druksterkte 1 d: ≥ 10 N/mm²
  7 dagen ≥ 25 N/mm²
  28 dagen ≥ 30 N/mm²
  Dyn. E-Module ≥ 15000 N/mm²
  Kwaliteitswaarborg QDB en KIWA
  Maximale korrelgrootte 0,5 mm
  Capillaire wateropname ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
  Waterdosering ca. 14% komt overeen met 0,85 l/6 kg en 3,5 l/25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden/plafonds binnen en buiten
  • Betonvervanging volgens
   - DIN EN 1504-3
   - Rili-SIB DAfStb 2001
  • Binnen en buiten
  • Egalisering van betonoppervlakken
  • Voor het repareren van gaten, scheuren, poriën, en beschadigingen.
  • systeem bestandsdeel in de klasse OS 4 (OS C) / OS 5A (OS DII).
  • Systeemonderdeel PCC/M3-systeem

  Eigenschappen

  • Hoge beginsterkte
  • Goed glad- en hechtend vermogen
  • Spanningsarm en scheurvrij verhardend
  • Goed boven het hoofd te verwerken
  • Vorst- en dooizoutbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Betonnen ondergrond:
    Stevig, schoon, stofvrij
    Raadpleeg de huidige technische voorschriften voor de volgende parameters:
    - Kleeftreksterkte van de ondergrond
    - Minimale ruwheid/ruwheid dieptes

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • mortelpomp / troffel/plamuurmes/ gladde spaan / mortelpomp
   • Verwerkingstijd
    (+20 °C): ca. 60 minuten

     

    Laagdikte

    Enkele laag 1 - 6 mm
    In uitsparingen tot 10 mm

     

    Het product aanbrengen in de gewenste laagdikte.

    Met aangepast gereedschap glad afwerken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

     

    Nabehandeling

    Bescherm verse morteloppervlakken tegen te snel uitdrogen door wind, direct zonlicht, regen en/of vorst gedurende ten minste 3 dagen!

     

    Machinale verwerking

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

     

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelpomp / troffel/plamuurmes/ gladde spaan / mortelpomp
   • Menggereedschap, getande spaan, troffel, vlakspaan, schuurbord, sponsbord

    Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,75 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,75 kg/m²/mm laagdikte of ca. 1,75 kg/dm³

  • Toepassingsvoorbeelden
   • - Remmers OS-C / OS 4-Systeem (Betofix Fill + Color PA)

    - Remmers OS-DII / OS 5A-Systeem (Betofix Fill + Color Flex)

  • Algemene instructies
   • De sterkte van de ondergrond moet minstens > 1,5 N / mm² bedragen

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.