Art.nr. 110025

  Betofix SPCC

  Vezelversterkte SPCC voor het in stand houden en repareren van beton

  Kleur: grijs | 1100
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte (28 d) ≥ 8,0 N/mm²
  Brandklasse Klasse A1
  Druksterkte 1 d: ≥ 15 N/mm²
  7 d: ≥ 40 N/mm²
  28 d: ≥ 45 N/mm²
  Dyn. E-Module ≥ 25000 N/mm²
  Vochtigheidsklasse WO, WF, WA, WS
  Kwaliteitswaarborg QDB, KIWA
  Korrelgrootte 2 mm
  Hechtingssterkte (DIN EN 1542) (28 d) ≥ 2,0 N/mm²
  Waterdosering ca. 10,7 % komt overeen met 2,7 l/25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Steunwanden, gevels, platen en balkons
  • Voor binnen, buiten en natte gebieden bij oude en nieuwe gebouwen

  Eigenschappen

  • SPCC conform Rili-SIB
  • Gecertificeerd conform EN 1504-3
  • Laagdikte in één laag bij beschadigingen tot 80 mm
  • Brandklasse: A1
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Wapening blootleggen, ontroesten tot norm SA 2 ½.

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • spuiten / plamuren
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • De voorgenatte ondergrond moet nog licht zuigkrachtig zijn.

    Laagdikte in meerdere lagen nat-in-nat < 50 mm.

  • Verwerkingsinstructies
   • Wanneer na reparatie de dekking van het beton op de wapening < 10 mm bedraagt, Betofix KHB als corrosiebescherming aanbrengen.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • spuiten / plamuren
   • Menggereedschap, geschikte machineapparatuur

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 9 maand
   • Op pallets, droog opgeslagen, in gesloten verpakking circa 9 maanden

  • Verbruik
   • 2,0 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 2,0 kg/m²/mm laagdikte, of ca. 2,0 kg/dm³

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten