ECO
  Product

  Art.nr. 4100769401

  Tuinhoutolie [eco]

  Wateremulgerende olie op basis van duurzame grondstoffen voor terrassen en tuinmeubelen

  Button EN 71/3 Schaukelpferd Button Der Blaue Engel schützt Umwelt und Gesundheit UZ 12a

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel op basis van plantaardige oliën
  Dichtheid (20 °C) ca. 1,02 gr/cm³
  Geur mild
  Glansgraad zijdemat
  Viscositeit 300 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • voor tuinmeubelen
  • Kleurloos: Hout voor de binnen- en beschermde buitenomgeving
  • Speciale kleuren: Hout binnen en buiten
  • Niet maathoudende en beperkt maathoudende houten bouwelementen
  • (Tuin-)meubelen, houten terrassen en schuttingen
  • Bijv. teak, bangkirai, lariks, douglas en accoya
  • Niet voor massaranduba & ipé geschikt: Voor deze ondergronden adviseren wij verzorgende olie
  • Bij hier niet vermelde, exotische houtsoorten gelieve vooraf overleg te plegen met Remmers Technik service
  • Voor WPC, bamboe, resysta adviseren wij WPC-impregneerolie

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Op basis van hernieuwbare grondstoffen: minstens 80 %
  • Plantaardig product op basis van de ons beschikbare informatie bijv. van leveranciers van grondstoffen en de door ons toegepaste verwerkingsmethode
  • Op waterbasis, met zeer laag oplosmiddelgehalte
  • Antislip
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Om vertraging van de droging bij inhoudstofrijke houtsoorten te voorkomen, het hout voor de eerste behandeling enige weken blootstellen aan weersinvloeden of met Buitenhout Krachtreiniger reinigen.

    Ondergronden, die met de klassieke Remmers Tuinhoutolie (bangkirai (2632), douglas (2633), lariks (2634), teak (2635) en kleurloos (2636)) zijn behandeld, kunnen op z'n vroegst na 6 maand met dit product worden nabehandeld om aanzienlijke vertraging van de droging (t/m 1 week) te voorkomen. Deze productvarianten niet onderling vermengen.

    Vuil, vet en filmvormende oude verflagen volledig verwijderen.

    Vergrijsde houtoppervlakken met Buitenhout Ontgrijzer reinigen.

    Algen met Algenverwijderaar verwijderen.

    Om zo min mogelijk houtbeschermende middelen te gebruiken, moet de constructie waterafstotend gemaakt worden (horizontale vlakken, open kopshout, capillaire voegen, water- en vochtnesten, contact met opspattend water, scherpe randen vermijden).

    Hout buiten, dat preventief behandeld moet worden tegen houtrot en blauwzwam met Hout Protect voorbehandelen.

  • Verwerking
   • kwast
   • voor gebruik roeren
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Materiaal goed oproeren.

    Kwasten of rollen.

    Indien mogelijk de eerste laag rondom (bij terrasplanken) aanbrengen.

    Het materiaal met acryl kwast of vlakke kwast in vezelrichting opbrengen.

    Overtollig materiaal (vooral in groeven en geulen) meteen verwijderen of uitstrijken.

    Zo nodig nog meer lagen aanbrengen.

    Kopshout tegen wateropname beschermen door deze meerdere malen met het materiaal in de overeenkomstige kleur te overschilderen. Alternatief het kopshout met Kopshoutbescherming na de grondlaag in kleur beschermen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Bij inhoudstofrijke houtsoorten zoals bijv. eiken, red cedar, afzelia, redwood enz. kan door neerslag uitloging van in water oplosbare stoffen ontstaan. Dit kan tot verkleuringen op licht metselwerk of stucwerk leiden.

    In aan verwering blootgestelde gebieden is regelmatig bijstrijken vereist.

   • Drogen

    Overschilderbaar: na ca. 4 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

    Afhankelijk van het soort hout, bijv. eiken kunnen de droogtijden op basis van de bestanddelen langer zijn.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast
   • Acrylklwast, blokkwast

   • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • ca. 60 ml / m² per laag
   • Ca. 60 ml/m² per laag Op ruwe en grove houtsoorten een hoger verbruik. Verbruikshoeveelheid is afhankelijk van de zuiging van de ondergrond. Exacte verbruik door een proefvlak vaststellen. Max. 2 lagen dun kwasten. Overtollig materiaal (met name in groeven en spleten) direct afnemen, respectievelijk verdelen.

  • Algemene instructies
   • Oppervlakken grondig schoonvegen, niet met hogedrukreiniger of agressieve reinigingsmiddelen bewerken.

    "Verzorgingshandleiding voor houten tuinmeubelen" in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.